Läger för barn och grupphobbyverksamhet för vuxna tillåts begränsat från och med den 7 juni

Läger för barn och unga kan ordnas både i kommunens lokaler och av kommunen från och med den 7 juni. Både dagläger och övernattningsläger är tillåtna, förutsatt att övernattningen kan ordnas på ett hälsosäkert sätt. När kommunen själv ordnar övernattningsläger ska man alltid upprätta en plan för hälsosäkerheten. Det rekommenderas att även andra aktörer som ordnar läger upprättar en dylik plan.

Genast i början av juni, dvs. 1.6, är det tillåtet att ordna småskaliga publikevenemang i kommunens utomhuslokaler. I enlighet med Regionförvaltningsverkets begränsningar, är det maximala deltagarantalet i evenemang som ordnas i kommunens utomhuslokaler 50 personer. Begränsningen i inomhuslokalerna är 10 personer. Kommunen rekommenderar att begränsningen på max. 10 personer inomhus respektive 50 personer utomhus följs även i privata evenemang.

Den maximala gruppstorleken för hobbyer inomhus för unga (personer födda 2001–2007) höjs från och med 7.6. I fortsättningen får högst 20 personer delta i grupphobbyer för unga inomhus, när begränsningen tidigare var 10 deltagare.

Samtidigt, från och med den 7 juni, tillåts även grupphobbyer för vuxna (personer födda 2000 och äldre) begränsat i kommunens inomhuslokaler. Gruppen får ha högst 10 deltagare och säkerhetsanvisningarna ska följas. Flera grupper med 10 deltagare (dock högst tre grupper) kan använda stora inomhuslokaler samtidigt, men grupperna får inte komma i kontakt sinsemellan. Personer som deltar i grupphobbyer ska också alltid bära munskydd förutom under själva idrottsprestationen. Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten. Namnen på alla deltagare skrivs upp. Närmare säkerhetsanvisningar finns på kommunens webbplats Rekommendationer och begränsningar, under punkten ”Hobbyer”.

Rekommendationen om distansundervisning har också upphört den 30 maj i läroverk inom det fria bildningsarbetet, så som i Sibbo institut. Läroverken inom det fria bildningsarbetet kan övergå till närundervisning från och med den 31 maj.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

 

Senast uppdaterad 31.05.2021