Kyrkoby förskola flyttar till daghemmet Lillhjärtat i Sibbo från och med den 8 januari

Beslutet att flytta verksamheten i Kyrkoby skola och förskola bort från paviljonglokalerna har gjorts på grund av fynd i inneluften. Beslutet fattades före jul och då var utredningen om en ny lokal för förskoleundervisningen för vårterminen inte ännu färdig.

För tillfället ordnas förskoleundervisningen i Nickby Hjärta 2.1–7.1.2024 på grund av semester. Verksamheten inleds i nya lokaler i daghemmet Lillhjärtat måndagsmorgonen den 8 januari 2024. Vårdnadshavarna har informerats om lokallösningen via Daisy.

Bildningsutskottet beslutade redan tidigare (14.12.2023) att Kyrkoby förskola fungerar tillfälligt i daghemmet Lillhjärtats lokaler under läsåret 2024–2025. Avsikten är att förskoleundervisningen överförs till Kyrkoby skolas lokaler hösten 2025.

Dessutom har klubbverksamheten som tidigare ordnats i daghemmet Lillhjärtat fått ersättande lokaler. Under vårterminen ordnas klubbverksamheten i närliggande Nickby daghem på adressen Norra Skolvägen 3. Klubbverksamheten inleds först i daghemmet Lillhjärtat måndagen den 8 januari och flyttar till Nickby daghems sal från och med följande veckas måndag den 15 januari.

Länk:

Det tidigare pressmeddelandet om ärendet 20.12.2023: Kyrkoby skola och förskola flyttar ut ur paviljonglokalerna

 

Senast uppdaterad 04.01.2024