KUUMA-regionen har en mycket stark konkurrenskraft

Den omfattande lägesbilden av den regionala utvecklingen, som utarbetats av konsultföretaget för regional utveckling MDI, granskar den regionala utvecklingen med hjälp av 17 nyckelvariabler. Nyckelvariablerna för sex delområden är sysselsättning, ekonomi, attraktionskraft, företagsdynamik, utbildning och välbefinnande.

För varje variabel kan kommunen få 0–100 poäng. 100 poäng är bäst och 0 poäng sämst. Indexet har beräknats för alla 293 kommuner i Fasta Finland. Alla KUUMA-kommuner placerar sig inom den bästa femtedelen i jämförelsen mellan kommunerna och de flesta rentav bland de främsta inom den bästa femtedelen.

KUUMA-regionens attraktionskraft för inflyttning har varit den näst största i stadsregionerna under coronatiden. Regionens flyttningsöverskott inom landet var sammanalgt 4 426 personer under åren 2020–2021. KUUMA-regionen hade det näst största flyttningsöverskottet både kvantitativt och relativt sett strax efter Tammerforsregionen.

Befolkningstillväxten i KUUMA-regionen har varit den tredje snabbaste bland alla stadsregioner under coronatiden. KUUMA-regionen hade en total befolkningsökning på 6 813 personer, vilket var den tredje största av alla regioner. I förhållande till befolkningsunderlaget har KUUMA-regionen haft den näst snabbaste befolkningstillväxten under coronatiden näst efter Tammerforsregionen.

Endast 12 av Finlands 69 ekonomiska kommuner hade fler än 100 000 invånare i slutet av januari 2022. KUUMA-regionen hade sammanlagt 331 261 invånare i slutet av januari, vilket var det fjärde största antalet bland alla stadsregioner.

Mer information: Omfattande lägesbild av den regionala utvecklingen: https://www.mdi.fi/tietopalvelu/laaja tilannekuva/ (på finska)
Källa: Ledande sakkunnig Timo Aro, MDI

 

Senast uppdaterad 06.04.2022