KUUMA-seudun kilpailukyky on erittäin vahva

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n laatima aluekehityksen laaja tilannekuva tarkastelee alueiden kehitystä 17 avainmuuttujan avulla. Avainmuuttujat kuudelta eri osa-alueelta ovat työllisyys, talous, vetovoima, yritysdynamiikka, koulutus ja hyvinvointi.

Jokaisesta muuttujasta kunta voi saada 0–100 pistettä, jossa paras arvo on 100 ja heikoin arvo on
0 pistettä. Indeksi on laskettu kaikille Manner-Suomen 293 kunnalle. Kaikki KUUMA-kunnat sijoittuvat kuntien parhaaseen viidennekseen ja useimmat vielä kuntien parhaan viidenneksen parhaimmistoon.

KUUMA-seudun muuttovetovoima on ollut kaupunkiseutujen toiseksi suurinta korona-aikana. Seudun muuttovoitto maan sisältä oli yhteensä 4 426 henkilöä vuosina 2020–2021. KUUMA-seudun muuttovoitto oli määrällisesti ja suhteellisesti toiseksi eniten Tampereen seudun jälkeen.

Väestönkasvu KUUMA-seudulla on ollut korona-aikana kaupunkiseutujen kolmanneksi nopeinta. KUUMA-seutu sai väestönlisäystä yhteensä 6 813 henkilöä, joka oli kolmanneksi eniten kaikista seuduista. Väestöpohjaan suhteutettuna KUUMA-seudun väestönlisäys on ollut korona-aikana toiseksi ripeintä Tampereen seudun jälkeen.

Koko maan 69 seutukunnasta vain 12 seudulla asukasluku ylitti 100 000 asukasta tammikuun lopussa 2022. KUUMA-seudulla asui yhteensä 331 261 asukasta tammikuun lopussa, joka oli neljänneksi eniten kaikista kaupunkiseuduista.

Lisätietoja: Aluekehittämisen laaja tilannekuva: https://www.mdi.fi/tietopalvelu/laaja_tilannekuva/
Lähde: Johtava asiantuntija Timo Aro, MDI

 

Viimeksi muokattu 06.04.2022