Kungsvägens arbetshälsa i Sibbo flyttar till nya lokaler

Kommunens enhet Lokalitetsförvaltning har tillsammans med Kungsvägens arbetshälsa letat efter lämpliga affärslokaler ända sedan år 2020. Företagets nuvarande lokaler vid Jussavägen i Nickby har redan länge varit för små för företagshälsovården efter att företagets serviceutbud har ökat. Dessutom kommer de nuvarande lokalerna att genomgå en rörsanering, som skulle avbryta verksamheten för en alltför lång tid.

De nya lokalerna ägs av kommunen

När man letade efter nya ersättande lokaler utgick man ifrån att de ska vara lämpligt stora, bra belägna, tillgängliga och ha ren inneluft.

– Vårt mål är att företagshälsovårdens flytt ska påverka kommunens personal så lite som möjligt. Tidtabellen för kollektivtrafiken mellan Nickby och Söderkulla kommer att beaktas i företagshälsovårdens verksamhet. Redan nu utnyttjas telefontjänster och distansförbindelser inom företagshälsovården alltid då det är ändamålsenligt, berättar personalchef Jan Rosenström.

Till en början letade vi efter lokaler på den privata marknaden eftersom kommunen inte själv hade några lediga lokaler för detta ändamål. Tyvärr hittade vi inga lämpliga lokaler på den privata marknaden som skulle ha uppfyllt kriterierna och därför blev vi tvungna att ta till en alternativ lösning. Kommunens egna lokaler granskades noggrant på nytt och då lade vi märke till en stor affärslokal i Söderkulla. Lokalen visade sig vara lämplig och ha ett bra läge.

Det är fråga om en affärslokal på gatunivå invid Söderkulla torg som har parkeringsplatser och goda kollektivtrafikförbindelser. Dessutom ligger apoteket mycket nära vilket också stödde beslutet om att placera företagshälsovården i denna lokal.

För närvarande är lokalen uthyrd till fyra företagare inom skönhets- och välfärdsbranschen. Enheten Lokalitetsförvaltning har varit tvungen att säga upp företagarnas hyresavtal per 31.12.2021. Kommunen har gett råd till småföretagarna var de kan leta efter ersättande lokaler.

– Vi strävar efter att hjälpa dessa företag att hitta nya lämpliga lokaler, berättar näringslivschefen Elina Duréault.

Kungsvägens arbetshälsa inleder sin verksamhet i Söderkulla våren 2022 efter att lokalerna har renoverats.

Kungsvägens arbetshälsa är ett affärsverk som grundades av Borgå stad och Sibbo kommun år 2009. Affärsverket ägs av Borgå stad. Företaget har verksamhetspunkter i Borgå och Sibbo. Företaget erbjuder företagshälsovårdstjänster i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola. Kungsvägens arbetshälsa har knappt 800 företag som kunder.

Senast uppdaterad 02.09.2021