Kultur i byn kommer med kultur till östnyländska byar

Utvecklingsuppdraget genomförs åren 2021–2022 i samarbete med kommuner och regionala aktörer och föreningar i östra Nyland. Inom ramen av projektet skapas det ett allt tätare nätverk mellan kommuner och kulturaktörer. Samtidigt söker man nya sätt att ordna kulturverksamhet genom att lyssna på invånarna i byar. Att förbättra synligheten av och sysselsättningsmöjligheter hos professionella konstnärer som bor i regionen är ett centralt mål till vilket man söker svar.

Deltagande kommuner är Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo. Utvecklingsuppdraget koordineras av Borgå stad. I projektets senare skede är målet att utvidga försöksverksamheten till hela Nyland.

– Med hjälp av konst och kultur kan man öka invånarnas välfärd, byarnas livskraft och samhörighetskänslan. I ramen av utvecklingsuppdraget utreds det bl.a. hurdana möjligheter invånarna i olika åldrar i byar och förorter har i att ta del av kultur och konst och hur möjligheterna kan förbättras. Coronapandemins effekter finns ännu kvar men dessa frågor blir åter aktuella när pandemin har gått över. På sommaren och hösten ordnar vi enkäter till invånarna och informerar om deltagande i dem senare, säger koordinator Sari Hilska i Borgå stads kulturtjänster.

– Personligen väntar jag redan på enkätens resultat för de ger oss aktuell information om hurdant kulturutbud invånarna längtar efter, hur de nuvarande tjänsterna borde utvecklas och på vilket sätt vi kan främja tillgången på konst och kultur i byarna, berättar byarådgivaren Li-Marie Santala i SILMU-byar. SILMU-byar är Utvecklingsförening SILMU rf:s byasektion som är verksam i östra Nyland och företräder cirka 50 byaföreningar och andra aktörer.

Kreativ aktör, anmäl dig

Verksamhet med anknytning till utvecklingsuppdraget och pilotprojekt genomförs med konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som är verksamma i regionen. Styrgruppen för utvecklingsuppgiften Kultur i byn, i vilken ingår en sakkunnigmedlem som representerar konstnärerna i regionen, väljer vilka projekt som genomförs. Kommunerna i regionen kan därtill med egen finansiering genomföra och beställa produktioner. Pilotprojekten ger erfarenhet som kan utnyttjas när man utvecklar en mer permanent verksamhet.

– En ansökningsblankett för östnyländska professionella konstnärer har öppnats på projektets webbplats. Med blanketten kan man erbjuda kulturinnehåll till projektet Kultur i byn och östnyländska kulturaktörer antingen för sommarmånader eller höstsäsongen eller de båda. Anmälningen förpliktar ännu inte till genomförande av projektet och det går också att senare utveckla projektet tillsammans med projektledarna eller andra ansvariga för kommunernas kulturverksamhet. Vi uppmuntrar till deltagande för vi börjar samla uppgifter om konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som är verksamma i regionen. Denna s.k. konstnärsbank utvecklas under projektet, så man kan komma med i den också senare, säger koordinator Sini Kallio i kulturtjänsterna.

Husvagnsteater Karavan startar verksamheten

Verksamheten kommer i gång i juni, då Karavan, en husvagn som har byggts om till ett teater, reser omkring i östra Nyland från en tätort och by till en annan.

– Önskemålet är att Karavan kan börja sin turné i juni. Aktuella coronarestriktioner kan ändå medföra ändringar i planerna. Föreställningen är planerad så, att en familj eller högst sex barn ryms in i vagnen åt gången. Närmare information om tidtabeller och föreställningsplatser ges bl.a. i kommunernas evenemangskalendrar och på projektets webbplats, berättar Sini Kallio.

När Karavan kommer till platsen bjuder den på en dockteaterföreställning Omituisia juttuja, en fotografiutställning Nuotiotulilla som uppförs ute, en trubadurkonsert och en öppen scen, Open Stage, för lokala unga som sysslar med teater, dans och cirkus.

Dockteaterföreställningen har skapats av dockteaterkonstnären Anne Lihavainen. Föreställningens ljud- och musikmiljö planeras av musiker Sampo Kylmänen. Fotograf Teemu Tuuloskorpi svarar för fotografiutställningen. Ytterligare information Husvagnsteater Karavan

Kultur i byn är en del av ett brett nätverk

För närvarande finns det i Finland tio regionala utvecklingsuppdrag som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom finansierar kommunerna verksamheten med sin egen andel. Kultur i byn i Nyland hör till detta stora riksomfattande nätverket Kultur tillsammans som samordnas av Esbo stad. Målet för nätverket är att sammanlänka kompetensen och utvecklingsbehoven inom kulturtjänsterna i de finländska kommunerna. I projektet samlas och fördelas uppgifter om olika modeller att producera jämlika kulturtjänster. Nätverket erbjuder också stöd och expertis till arbetet med utvecklingen av kultur som görs i kommunerna.

Varje utvecklingsuppdrag har sitt eget prioritetsområde. I Nyland är uppdraget att utveckla kulturverksamheten i byarna och att främja sysselsättningen av konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som bor i regionen.

Vid sidan av östnyländska kommuner hör följande parter till styrgruppen Kultur i byn:

  • Borgå medborgainstitut
  • Borgå konstskola
  • Borgånejdens musikinstitut
  • Borgå museum, museet med regionalt ansvar i östra Nyland
  • Lilla Villan, Sibbo
  • SILMU-byarna
  • dessutom sakkunnigmedlemmar

 

Senast uppdaterad 27.04.2021