Kulttuuri kylässä tuo kulttuuria itäuusmaalaisiin kyliin

Kehittämistehtävä toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä itäisen Uudenmaan kuntien ja seudullisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Hankkeen puitteissa rakennetaan entistä tiiviimpää kuntien ja kulttuuritoimijoiden välistä verkostoa. Samalla etsitään uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa kylien asukkaita kuunnellen. Alueella asuvien ammattitaiteilijoiden näkyvyyden ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen on keskeinen tavoite, johon haetaan ratkaisuja.

Kunnista mukana ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kehittämistehtävää koordinoi Porvoon kaupunki. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on laajentaa kokeilutoimintaa koko Uudenmaan alueelle.

– Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan lisätä asukkaiden hyvinvointia, kylien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Kehittämistehtävän puitteissa selvitetään muun muassa, millaiset mahdollisuudet kylien ja lähiöiden eri-ikäisillä asukkailla on osallistua kulttuuriin ja taiteeseen, ja miten mahdollisuuksia voidaan parantaa. Koronapandemian vaikutus on vielä läsnä, mutta nämä kysymykset tulevat pandemian väistyttyä jälleen ajankohtaisiksi. Toteutamme kesällä ja syksyllä asukkaille suunnattuja kyselyitä, ja tiedotamme niihin osallistumisesta myöhemmin, sanoo koordinaattori Sari Hilska Porvoon kaupungin kulttuuripalveluista.

– Henkilökohtaisesti odotan jo kyselyn tuloksia, sillä niiden kautta saamme ajantasaista tietoa siitä, millaista kulttuuritarjontaa asukkaat kaipaavat, miten nykyisiä palveluita tulisi kehittää ja millä tavalla voimme edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kylissä, toteaa kyläneuvoja Li-Marie Santala SILMU-kylistä. SILMU-kylät on kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos, joka toimii itäisellä Uudellamaalla ja edustaa noin 50 kyläyhdistystä ja muuta toimijaa.

Luova toimija, ilmoittaudu mukaan

Kehittämistehtävään liittyvää toimintaa ja pilottihankkeita toteutetaan alueella toimivien taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten kanssa. Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän ohjausryhmä, johon kuuluu alueen taiteilijoita edustava asiantuntijajäsen, valitsee toteutettavat projektit. Alueen kunnat voivat sen lisäksi toteuttaa ja tilata tuotantoja omalla rahoituksellaan. Pilottihankkeista saadaan kokemusta, jonka pohjalta voidaan kehittää pysyvämpää toimintaa.

– Hakulomake itäuusmaalaisille taiteen ammattilaisille on avautunut hankkeen nettisivuilla. Lomakkeen kautta voi tarjota kulttuurisisältöjä Kulttuuri kylässä -hankkeelle ja Itä-Uudenmaan kulttuuritoimijoille joko kesäkuukausille tai syyskaudelle tai molempiin. Ilmoittautuminen ei vielä velvoita toteuttamaan projektia ja ideaakin voi vielä kehittää myöhemmin yhdessä hankkeen vetäjien tai kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavien kanssa. Kannustamme osallistumaan, sillä alamme samalla koota yhteen tietoa alueella toimivista taiteilijoista ja luovan alan ammattilaisista. Tätä nk. taiteilijapankkia kehitetään hankkeen aikana, joten siihen pääsee mukaan myös myöhemmin, sanoo koordinaattori Sini Kallio kulttuuripalveluista.

Asuntovaunuteatteri Karavan käynnistää toiminnan

Toiminta käynnistyy kesäkuussa, jolloin teatteriksi muutettu asuntovaunu Karavan kiertää itäisellä Uudellamaalla taajamasta ja kylästä toiseen.

– Toiveena on, että Karavan pääsee aloittamaan kiertueensa kesäkuussa. Ajankohtaiset koronarajoitukset voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin. Esitys on suunniteltu siten, että sisälle vaunuun mahtuu kerrallaan yksi perhe tai enintään kuusi lasta. Aikatauluista ja esiintymispaikoista tiedotetaan tarkemmin muun muassa kuntien tapahtumakalentereissa ja hankkeen sivustolla, Sini Kallio kertoo.

Kun Karavaani saapuu paikalle, se tarjoaa nukketeatteriesityksen Omituisia juttuja, ulos pystytettävän valokuvanäyttelyn Nuotiotulilla, trubaduurien konsertin sekä avoimen näyttämön, Open Stagen, paikallisille nuorille teatterin, tanssin ja sirkuksen harrastajille.

Nukketeatteriesityksen toteutuksesta vastaa nukketeatteritaiteilija Anne Lihavainen. Ääni- ja musiikkimaailman esitykseen suunnittelee muusikko Sampo Kylmänen. Valokuvanäyttelystä vastaa valokuvaaja Teemu Tuuloskorpi. Lisätietoa: Asuntovaunuteatteri Karavan

Kulttuuri kylässä on osa laajaa verkostoa

Tällä hetkellä Suomessa toimii kymmenen alueellista kehittämistehtävää, joiden rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi kunnat rahoittavat toimintaa omalla osuudellaan. Uudenmaan Kulttuuri kylässä kuuluu tähän laajaan valtakunnalliseen Kulttuuria yhteistuumin -verkostoon, jota koordinoi Espoon kaupunki. Verkoston tavoitteena on tuoda yhteen Suomen kuntien kulttuuripalveluiden osaaminen ja kehittämistarpeet. Hankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa erilaisista malleista tuottaa tasa-arvoisia kulttuuripalveluita. Lisäksi verkosto tarjoaa tukea ja asiantuntemusta kunnissa tehtävään kulttuurin kehittämistyöhön.

Kullakin kehittämistehtävällä on oma painopistealueensa. Uudellamaalla tehtävänä on kylien kulttuuritoiminnan kehittäminen ja alueella asuvien taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten työllistymisen edistäminen.

Itä-Uudenmaan kuntien lisäksi Kulttuuri kylässä -ohjausryhmään kuuluvat:

  • Porvoon kansalaisopisto
  • Porvoon taidekoulu
  • Porvoonseudun musiikkiopisto
  • Porvoon museo, Itä-Uudemaan alueellinen vastuumuseo
  • Lilla Villan, Sipoo
  • SILMU-kylät
  • lisäksi asiantuntijajäseniä

 

Lisätietoa Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävästä:

Viimeksi muokattu 27.04.2021