Kommunens service under jultiden 2021–2022

Kundservice

Kommunens kundservice SibboInfo Nickby betjänar på adress Norra Skolvägen 2.  Kundtjänsten finns i samma utrymmen som huvudbiblioteket. SibboInfo Nickby är öppet alla arbetsdagar enligt vanlig tidtabell, må-to. kl. 8-16 och fre. 8-14.  Således är vi öppna torsdagen 23.12.2021 kl. 8-16 och fredagen 31.12.2021 kl.  8-14.
OBS! Mellan huvuddörrarna i bibliotekshuset finns en postlåda där du kan lämna post till kommunen.  Kom ihåg att då också beakta bibliotekets öppethållning.

Kommunens kundtjänst SibboInfo Söderkulla betjänar på adress Amiralsvägen 2, också i Söderkulla finns vi i samma utrymme som biblioteket. I SibboInfo Söderkulla betjänar vi tis.–ons. mellan klockan 8–16 (lunchstängt 12–12.30).  Veckan innan jul betjänar vi enligt normal tidtabell och mellandagarna håller vi stängt i Söderkulla.

Kommunens förvaltningsbyggnad Sockengården har normala öppethållningstider må-to. kl. 8-16 och fre. 8-14. Veckan före jul är receptionen således öppen helt normalt må-to kl. 8-16. Mellandagarna, 27-31.12.2021 samt 7.1.2022 är förvaltningsbyggnadens dörrar stängda. I mycket brådskande ärenden ring nummer 09 23531 eller på dörren. OBS! Förvaltningsbyggnaden har också en postlåda där du kan lämna post åt kommunen.

Växeln samt kundtjänstens elektroniska tjänster fungerar normalt enligt våra ovan angivna öppettider. Genom att ringa växeln (tfn 09 23531) även då vi är stängda får man kommunens alla journummer.

Social- och hälsovårdstjänster

Öppensjukvårdens icke-brådskande och brådskande mottagning, rådgivningen, mun- och tandhälsovården, HUSLAB:s provtagningsställe, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och fysioterapitjänsterna på Nickby social- och hälsostation (sote-stationen) har normala öppettider kring jul och nyår.  Sote-stationen har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24.12.2021 samt 6.1.2022. På Sote-stationens vaccinationspunkt ordnas walk-in coronavaccinationer lö 18.12 kl.12-14 och följande gång lö 8.1 kl.12-14. Vaccinationstider med tidsbeställning erbjuds på julveckan och på mellandagarna: www.koronarokotusaika.fi/sv   

Samjouren betjänar i Borgå sjukhus lokaler.

HUSLABs coronaprovtagning betjänar i gamla Sockengården (Stora Byvägen 18) med tidsbeställning under vardagar, veckoslut och julens helgdagar. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16.
OBS! Meddelande 5.1.2022: Smittspårningen överbelastad och rusning till coronatest. Vi rekommenderar att personer som hör till riskgrupperna eller vars vaccinationsskydd inte är fullständigt söker sig fortfarande till coronatest. Om ditt vaccinationsskydd är fullständigt och du uppvisar lindriga symtom som tyder på coronavirussjukdomen rekommenderar vi att du gör ett hemtest. Även hälsocentralens telefon är kraftigt överbelastad på grund av coronasituationen. Vi ber dig att kontakta oss senare i icke brådskande ärenden för att vi skall kunna skötar dem som behöver jourmässig hjälp. I nödfall ring 112.

Nickby rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24.12.2021, 6.1.2022.

Söderkulla munhälsovård är stängd 27.12.2021–9.1.2022.

Söderkulla rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24.12.2021, 6.1.2022.

Vuxensocialarbetet fungerar normalt under vardagar mellan jul och nyår och kan nås per telefon 09 2353 6030.

Skolhälsovårdaren har begränsad bemanning under tiden 27.12.2021–7.1.2022 och nås då vardagar endast per telefon 09-2353 6027 (kl. 8–11).

Talterapin och familjerådgivningen har begränsad bemanning vecka 52 och 1.

Journummer:

Nickby hälsostation mottagningar 09 2353 6001. (Obs! Meddelande 7.1.2022: Hälsocentralens telefon är kraftigt överbelastad på grund av coronasituationen. Vi ber dig att kontakta oss senare i icke brådskande ärenden för att vi skall kunna skötar dem som behöver jourmässig hjälp. I nödfall ring 112.)

Nickby och Söderkulla munhälsovårds mottagningar 09 2353 6002.
Vuxensocialarbete 09 2353 6030
Socialarbete för barnfamiljer, barnskyddsjour och rådgivning kl. 8.15–15 tfn 09 2353 6013.
Östra Nylands social- och krisjour under vardagar efter kl. 15 och under veckoslut 24 h 040 517 4194.
På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet.

Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0 eur).

Bibliotek

Sibbo huvudbibliotek är öppet:
må-to kl. 9–20
fre kl. 9–16
lö kl. 9–16

Avvikande öppettider:
23.12.2021 kl. 9-16
24-26.12.2021 biblioteket är stängt
1.1.2022 biblioteket är stängt
5.1.2022 kl. 9-16
6.1.2021 biblioteket är stängt

Söderkulla bibliotek är öppet:

Betjäningstider:
må-ons kl. 10–20
to-fre kl. 10–16

Meröppet:
må-to kl. 7–21
fre-lö kl. 7-18
sö kl. 10-18

Avvikande öppettider:

Betjäningstider:
24-26.12.2021 biblioteket är stängt
27-29.12.2021 kl. 10-18
3-4.1.2022 kl. 10-18
5.1.2022 kl. 10-16
6.1.2021 biblioteket är stängt

Meröppet:
23.12.2021 kl. 7-10
24-26.12.2021 biblioteket är stängt
27-29.12.2021 kl. 7-10 & 18-21
30.12.2021 kl. 7-10 & 16-21
31.12.2021 kl. 7-10
1.1.2022 biblioteket är stängt
3-4.1.2022 kl. 7-10 & 18-21
5.1.2022 kl. 7-10 & 16-18
6.1.2022 kl. 10-18

Sibbo institut

Sibbo institutets kansli är stängt 22.12.2021–7.1.2022, men du når oss fr.o.m. 3.1.2022 per e-post på sibbo.institut@sibbo.fi och per telefon 09 2353 6004.

Idrottstjänster

Ishallen är stängd 25. – 26.12. och 31.12.

Allaktivitetshallen är stängd 24.12. – 26.12., 1.1. och 6.1.

Allaktivitetshallens gymnastiksal är stängd 30.12. – 31.12. Motionssalen är öppen 30.12. kl. 7-22 och 31.12. kl. 7-18.

De avgiftsfria turerna som ordnas i Allaktivitetshallen samt ishallstiderna för allmänheten i Sibbo ishall ställs in.

Byggnadstillsyn, Sibbo Vatten, kommunens fastigheter

Byggnadstillsynen är stängd 22.12.2021–6.1.2022.
Sibbo Vatten, felanmälningar under tjänstetid tfn 040 191 6090 och övriga tider tfn 050 554 4538.
Kommunens fastigheter, felanmälningar tfn 050 554 4538.

 

Mätnings- och fastighetsenheten (mätningar, placeringslov, tomtförsäljning)

Mätnings- och fastighetsenheten är på semester under tiden 23.12.2021 – 2.1.2022.

 

Ytterligare information om avdelningarnas kontaktuppgifter och avvikande öppettider finns på respektives avdelnings sida på adressen www.sibbo.fi . Alla journummer läses även upp i ett meddelande i Sibbo kommuns växel, tfn 09 23531.

 

Senast uppdaterad 07.01.2022