Hälsocentralens tidsbeställning per telefon är belastad

Tidsbeställningen har utvecklats så att patientens helhetsvård beaktas bättre. Läkaren konsulteras alltid vid tidsreserveringen och besöket förbereds möjligast väl. Läkaren evaluerar vårdbehovet samt hur snabbt patienten bör få vård. De här förändringarna förlänger delvis samtalen och medför således fördröjningar i telefontrafiken.

Det nya arbetssättet har redan visat sig nyttigt. En del av patienterna har kunnat vårdas per telefon och behovet av mottagningsbesök har minskat. Belastningen på akutmottagningen har också klart minskat och väntetiderna har förkortats. Även kön till de icke brådskande mottagningarna har förkortats.

Tidsbeställningen per telefon har en skild linje för sjukdom eller symptom som kräver akut hjälp. Joursamtalen besvaras möjligast snabbt under samma dag.

Då det gäller icke brådskande samtal kan väntetiden dra ut till ett par dagar. Coronavaccinationerna har en egen telefonlinje där man strävar till att svara inom ett par dygn.

Vi beklagar att köer har bildats och gör vårt bästa för att sköta situationen på bästa möjliga sätt!

 

Senast uppdaterad 14.12.2021