Kallbäckrondellen i Söderkulla har blivit färdig

Smidigare trafik och förbättrad trafiksäkerhet

Utgångspunkten för byggandet av den nya rondellen har framför allt varit att förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter i korsningen. Efter att korsningen har ändrats till en rondell har trafikflödet blivit smidigare och köerna vid rusningstid har minskats. Byggandet, som inleddes i våras, har framskridit enligt den planerade tidtabellen. Korsningen planerades så att den är så rymlig som möjligt och att sikten är hinderfri.  Gatubelysningen förnyades i området, vilket också förbättrade säkerheten. Därtill förbättrades trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister genom att bygga nya gång- och cykelvägar och förnya skyddsvägarna vid korsningen.

Även om gatubyggandet orsakade störningar i trafiken, blev korsningen genast tydligare och smidigare när trafikarrangemangen ändrades till en rondell, berättar byggingenjör Ari Luomala

Ett kompassmönster planeras i rondellen

Nya Borgåvägen ingår i Närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralen) stamrutter för specialtransporter, dvs. vid behov ska vägen även kunna användas för transporter som överskrider de tillåtna mått- eller massagränserna för normal trafik. Därför måste rondellens mittparti och kantstenar byggas så att fordonen kan köra över dem. Det planeras inte heller några konstverk eller planteringar i mitten av rondellen. Däremot planeras det ett kompassmönster i mitten av rondellen. Mönstret skapas som ett stenverk, där stenar med olika färg utgör kompassens riktningar. Stenarna fälls in i asfalten nästa år.

Invigning av Kallbäckrondellen12.12.2022 från och med kl. 11.00

Invigningen ordnas måndag 12.12.2022 från och med kl. 11.00. Det ordnas bland annat öppningstal och andra aktiviteter, och det serveras julgröt och glögg (för ungefär 40–50 intresserade).
Det finns inga parkeringsplatser vid rondellen, och på grund av trafiksäkerheten får man inte parkera vid vägkanten. De närmaste parkeringsplatserna finns vid servicen i Söderkulla centrum.
Välkommen.

Senast uppdaterad 02.12.2022