Kallbäckin kiertoliittymä Söderkullassa on valmistunut

Sujuvampaa liikennettä ja parempaa liikenneturvallisuutta

Uuden kiertoliittymän rakentamisen lähtökohtana on ollut ennen kaikkea risteysalueen tienkäyttäjien liikenneturvallisuuden parantaminen. Risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi on sujuvoittanut liikennettä huomattavasti sekä vähentänyt ruuhka-aikana muodostuneita jonoja. Keväällä käynnistyneet rakennustyöt etenivät suunnitellussa aikataulussa. Risteysalue suunniteltiin mahdollisimman avaraksi ja näkyvyydeltään esteettömäksi.  Turvallisuutta lisättiin myös uusimalla alueen katuvalaistus. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta parannettiin rakentamalla risteysalueelle jalkakäytäviä ja uusimalla suojatiet.

Vaikka katurakentaminen hankaloitti liikennettä risteyksessä, muuttui risteys heti selkeämmäksi ja sujuvammaksi, kun liikennejärjestelyt vaihdettiin kiertoliittymäksi, kertoo rakennuttajainsinööri Ari Luomala.

Kiertoliittymään on suunnitteilla kompassikuvio

Uusi Porvoontie toimii osana Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) erikoiskuljetuksen runkoreittiä eli tarvittaessa tiellä täytyy pystyä kulkemaan myös normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat ylittäviä kuljetuksia. Tämä takia kiertoliittymän keskiosa ja reunakivien on oltava yliajattavia. Kiertoliittymän keskelle ei näin ollen ole tulossa mitään erillistä teosta tai istuksia. Kiertoliittymän keskelle on puolestaan suunnitteilla kompassikuvio. Tämä tullaan toteuttamaan kivityönä siten, että erivärisistä kivistä muodostetaan kompassin suunnat. Kivet tullaan upottamaan asfalttiin ensi vuoden aikana.

Kallbäckin kiertoliittymän avajaistapahtuma 12.12.2022 klo 11.00 alkaen

Kallbäckin kiertoliittymän avajaistapahtuma järjestetään paikan päällä maanantaina 12.12.2022 klo.11.00 alkaen Luvassa on muun muassa avajaispuheita ja muuta tapahtumaa sekä tarjolla joulupuuroa ja glögiä (arviolta 40–50 halukkaalle).
Kiertoliittymän alueella ei ole parkkipaikkoja, eikä autoja voi jättää tien varteen liikenneturvallisuuden takia. Lähimmät paikoitusalueet löytyvät Söderkullan palveluiden ääreltä.
Tervetuloa.

Viimeksi muokattu 02.12.2022