Invånarmöten om Generalplan för Sibbo 2050 inleds!

För närvarande håller vi på att utarbeta en ny generalplan för Sibbo som siktar på år 2050. Generalplanen förutser och styr markanvändningen i kommunen under de kommande årtiondena. Nu är det dags att delta i processen och kommentera utkasten till generalplanens strukturmodeller. Utgående från den respons som lämnats in utarbetar vi den slutliga strukturmodellen under hösten 2023. Denna strukturmodell kommer att vidare styra utarbetandet av utkastet till generalplanen.

Invånarmöten börjar i mitten av augusti

Vid invånarmötena presenterar vi resultaten av enkäten Sibbos story 2050 och utkasten till generalplanens strukturmodeller. Vid tillställningen har du möjligheten att diskutera de alternativa strukturmodellerna och påverka beredningen av generalplanen till exempel genom att delta i frivilliga workshoppar. Vid tillställningen kan du utvärdera strukturmodellerna även genom att svara på en enkät. Vi ordnar invånarmöten enligt följande:

  • Söderkulla biblioteks entré, tisdagen den 15 augusti kl. 17–19 (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
  • Festsalen i Nickby, torsdagen den 17 augusti kl. 17–19 (Gamla vattentornsbacken 1, 04130 Sibbo)
  • Talman koulu, torsdagen den 24 augusti kl. 17–19 (Satotalmavägen 17, 04240 Tallmo)

Dessutom ordnade vi ett webbinarium den 10 augusti och inspelningen är tillgängligt fram till 24.8.2023 på adressen https://mpt.link/strukturmodell-webinar.

– Nu har invånarna en ypperlig möjlighet att bekanta sig med och föreslå idéer på potentiella riktningar för markanvändningen i Sibbo och kommunens regionala utveckling. De idéer som föreslås på dessa invånarmöten kommer att utnyttjas när den slutliga strukturmodellen utarbetas, så jag hoppas att mötena lockar så många intresserade som möjligt, konstaterar generalplanläggaren Jani Arponen.

Vad för en generalplan?

Generalplan för Sibbo 2050, som håller på att utarbetas, är en generell plan för markanvändningen och trafiken i hela Sibbo. Den nya generalplanen kommer att ersätta den nuvarande planen, Generalplan för Sibbo 2025.

Generalplanen samordnar olika funktioner, såsom boende, tjänster, arbetsplatser och grönområden. Generalplanen bestämmer över riktningen för kommunens tillväxt och utveckling på en generell nivå och styr utarbetandet av detaljplaner och annan noggrannare planering. Vi planerar generalplanen i samarbete med invånarna, beslutsfattarna och experterna. Hittills har vi ordnat en workshop för beslutsfattare samt en enkät för invånare.

Du kan bekanta dig närmare med generalplanearbetet på generalplanens webbplats. Länken till webbplatsen är tillgänglig på www.sipoo.fi/sv/generalplan.

 

Länkar:
Generalplanens webbplats
Inspelning av webbinarium

 

Senast uppdaterad 14.08.2023