Insamlingen av idéer för deltagande budgetering pågår som bäst – du hinner fortfarande lämna in din idé för utvecklingen av skärgården

I den deltagande budgeteringen 2023 får Sibboborna föreslå och rösta på idéer för att utveckla trivseln, välbefinnandet och gemenskapen i skärgården. Var kreativ och berätta för oss hur du skulle utveckla skärgården i Sibbo med en budget på 20 000 euro. Idén kan vara en liten förändring i miljön, någon aktivitet eller till exempel kultur.

Idéerna kan lämnas in både elektroniskt och i pappersform till SibboInfo (Nickby eller Söderkulla) eller restaurang Bistro Marina i Gumbohuset under lokalens öppettider.

Du kan lämna in din idé direkt genom att klicka på denna länk.

Du kan också läsa mera om projektets olika delfaser på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar, som du hittar bakom denna länk.

Senast uppdaterad 06.03.2023