Information åt mopedister och deras vårdnadshavare

Polisens trafiksektor och Sibbo kommuns olika enheter har fått rikligt med respons om ungdomars störande och farliga mopedkörning i Östra Nylands polisanstaltsområde. I Sibbo har de flesta kontakttagningar kommit från Söderkulla området. Polisen är aktiv gällande problemet men upplever att allas hjälp nu behövs för att vi tillsammans skall kunna påverka ungdomarnas inställningar och genom det även själva problemet.

Enligt polisen har det kommit in rikligt med respons från alla kommuner i Östra Nyland (Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Askola, Pukkila och Mörskom). I Sibbo gäller det speciellt Söderkulla. Problemet består av att ungdomar kör på olämpliga ställen, på olämpliga tider och med olämpliga fordon (mopederna kan tex. vara trimmade och nästan ha motorcyklars funktioner), de kan köra utan körrätt samt köra så att de själva och andra är i fara genom att till exempel stegra, köra överhastighet i tätorterna och köra undan polisen. I en del områden har invånarna påpekat om detta till ungdomarna i fråga, vilket har lett till att ungdomarna börjat provocera invånarna med att köra ännu hårdare just under specifika invånares fönster. Områdenas invånare upplever att ljudet är väldigt störande och att ungdomarna vållar farliga situationer åt sig själva och för andra som rör sig i området. Polisen och Sibbo kommun önskar nu att ni tar upp ärendet till diskussion med era ungdomar.

 

Vid behov kan ni kontakta trafiksektionen per e-post: liikenne.ita-uusimaa@poliisi.fi

Inom Sibbo kommun kan ni vid behov kontakta servicechefen för ungdomstjänsterna: Mia Liljeberg mia.liljeberg@sipoo.fi, 0505 968 692

Senast uppdaterad 06.07.2022