Idékläckningsskedet av #MittSibbo24 närmar sig sitt slut – skicka in dina förslag senast söndagen den 24 mars!

Idékläckningsskedet i #MittSibbo24, ett projekt inom deltagande budgetering, är i full gång!

I år har Sibboborna fått komma med idéer för tillfällig användning av den tomma tomten vid den tidigare busstationen i Nickby (Stora Byvägen 30) och tomten för skolbyggnaden på Lärdomsvägen i Söderkulla (Lärdomsvägen 6), som snart ska rivas. Idékläckningsskedet startade måndagen den 4 mars och har hittills samlat sammanlagt 31 inspirerande förslag, jämnt fördelade på båda tomterna. Tack till dem som redan har deltagit i idékläckningen!

Om du ännu inte har delat dina idéer ska du ta tillfället i akt denna vecka, eftersom idékläckningsskedet kommer att avslutas söndagen den 24 mars. Du kan lämna in dina idéer via ett elektroniskt formulär här eller genom att fylla i ett pappersformulär vid SibboInfo kundbetjäningsställena i Nickby och Söderkulla.

Även om idéer samlas in för tillfälliga lösningar, är målet att hitta möjligheter till fortsatt användning av eventuella fysiska konstruktioner eller utrustning på andra lämpliga platser när byggandet av tomterna påbörjas.

Du kan ta del av de olika skedena av projektet som pågår i mer detalj på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar via den här länken.

Senast uppdaterad 20.03.2024