I den natursköna skärgården trivs människorna bra men önskar mer service

– Vi vill tacka alla som deltagit i enkäten för de mångsidiga svaren, säger Gunilla Holmberg som är ordförande för Sibbo skärgårdsdelegation. Vi fick rikligt med vägkost till skärgårdens utvecklingsarbete.

Skärgårdsdelegationen ordnade en skärgårdsenkät i juni-augusti 2022. På enkäten erhölls 301 svar. Av dem som besvarade enkäten meddelade 128 att de bor i Sibbo (43 %) och 130 att de bor i huvudstadsregionen (43 %). De flesta är sommargäster (69 %). 13 % bor i skärgården.

Service som önskas mest i skärgården är försäljning av bränsle, caféer och restauranger. De populäraste utvecklingsobjekten är bilplatser i hamnarna, avfallshanteringen, gästhamnar och förbindelsebåttrafiken.

I skärgården vill människorna helst tillbringa tid med familj och vänner, koppla av i naturen, åka båt och simma.

Bristen på bil- och båtplatser, ingen tillgång till egen båt, prissättningen av bilplatserna, bränslekostnader och alltför få buss- och förbindelsebåtturer hindrar sommargästerna från att vistas i skärgården. Också bristfällig service, vinterförhållanden och det egna arbetet utgör hinder.

Många har svarat att det bästa i Sibbo skärgård är den vackra naturen, den levande skärgårdsmiljön, lugnet och närhet till huvudstadsregionen.

– Den är nära men mentalt långt borta från stressen i staden, kommenterar en av dem som besvarat skärgårdsenkäten.

Du kan bekanta dig närmare med skärgårdsenkätens resultat här.

En strand i skärgården.

 

Senast uppdaterad 08.09.2022