HUS informerar: Årsskiftet medför inga ändringar i HUS tjänster

HUS ansvarar även i fortsättningen för att ordna specialistvård i Nyland och i samarbetsområdet, även HUS riksomfattande ansvar kvarstår.

Vid allvarliga symtom till akutmottagningen

Social- och hälsovårdsreformen påverkar inte verksamheten vid HUS samjourer. Vid samjourerna vårdas endast akut insjuknade och sådana patienter som behöver brådskande vård och vars behandling inte kan vänta på att den egna hälsostationen öppnas.

Typiska symtom som kräver brådskande vård är till exempel kraftig bröstsmärta, förlamningssymtom, brådskande psykiska problem, riklig blödning, stora skador, andningssvårigheter, plötslig kraftig huvudvärk eller buksmärta.

Typiska symtom för barn är t. ex. andningssvårigheter, feber hos barn under 3 månader, nedsatt allmäntillstånd på grund av infektionssjukdom, misstanke om  diabetes eller långvarigt krampanfall, misstanke om fraktur eller annan allvarlig skada.

Hjälp via Jourhjälpens servicenummer 116117

Den som söker sig till akutmottagningen ska först ringa Jourhjälpens servicenummer 116117, där sjukskötarna gör en bedömning av vårdbehovet och ger råd om hur man söker sig till rätt vårdställe eller ger anvisningar för egenvård av symtomen.

Förlossningsverksamheten fortsätter

Förlossningsverksamheten fortsätter efter årsskiftet på samma sätt som tidigare. Jourer för besök i början av graviditeten finns på Kvinnokliniken samt på Hyvinge, Lojo och Borgå sjukhus och i slutet av graviditeten på Kvinnokliniken samt på Esbo, Hyvinge, Lojo och Borgå sjukhus. I Borgå är jouren kl. 8–15.

Förlossningarna sköts på Kvinnokliniken samt vid Esbo, Hyvinge och Lojo sjukhus.

Laboratorier och bilddiagnostik

Årsskiftet påverkar öppettiderna vid de bilddiagnostiska enheterna och laboratorierna. Aktuell information finns på HUS webbplats.  

HUS erbjuder sina laboratoriekunder allt fler tidsbokningstider vid alla provtagningsställen. På adressen www.huslab.fi/tidsbokning bokar du behändigt en tid.

Senast uppdaterad 21.12.2022