HRT meddelar: Munskyddstvång i HRT:s trafik fr.o.m. 13.3.2021 – information och anvisningar

Tvånget gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. Vi kommer inte att fråga om ett intyg om medicinska skäl utan det räcker att personen själv berättar om det.

I genomsnitt ca 80 procent av våra resenärer använder munskydd. Tack för alla som tillsammans med oss gör att det är tryggt att åka kollektivt.

Hur kontrollerar HRT att resenärer bär munskydd?

HRT:s biljettkontrollanter samt ordningsvakterna i HRT:s trafik kan rekommendera att bära munskydd om någon inte har en sådan.

Förarna kontrollerar inte att varje enskild resenär bär munskydd. HRT har inte en lagenlig rätt att avvisa eller avlägsna resenärer som inte bär munskydd.

Vem som inte behöver använda munskydd?

Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från kravet. Alla andra ska använda munskydd.

Var får jag munskydd?

Du som reser ansvarar själv för att ha med dig munskydd. Kommunerna ansvarar för utdelning av munskydd till mindre bemedlade. (Läs mer om utdelning av munskydd till mindre bemedlade i Sibbo)

Uppdatering av HRT:s rese- och biljettvillkor

Det står i HRT:s rese- och biljettvillkor att alla som fyllt 12 år ska bära munskydd när de reser med oss. Detta gäller från och med 13.3.2021. Annars är våra villkor oförändrade. Förändringen påverkar inte t.ex. ersättning av biljetter.

 

 

Senast uppdaterad 12.03.2021