Hedersomnämnande till KUUMA-kommunerna vid FM i kommunal marknadsföring

Fyrtiosex (46) bidrag deltog i FM i kommunal marknadsföring. Av alla bidrag valdes tretton (13) till en så kallad kortlista. Bland dessa utsågs tre (3) vinnare och sju (7) hedersomnämnanden. Guld fick Idensalmis kampanj ”Tehdään ihmeitä 100 % rockilla asenteella”. Pudasjärvis kampanj ”Järjen äänellä” belönades med silver, och brons fick Helsingfors stadsmiljösektorns bidrag ”Bättre kommunikation om gatuarbeten”.

Marknadsföringskampanjens logotyp med text: Livet är en grillfest (på finska Elämä on grillijuhla).I KUUMA-regionens kampanj ”Livet är en grillfest” förenade 10 kommuner sina krafter i marknadsföring av boende. Målet var att förbättra medvetenheten om kommunerna och presentera deras mångsidiga boendealternativ. Slutresultatet blev en glad kampanj fylld av liv, som fick sin högpunkt vid bostadsmässan i Tusby.

Juryns motivering för hedersomnämnandet till KUUMA-kommunernas kampanj ”Livet är en grillfest”

”En kampanj som på ett genialt sätt kopplats samman med bostadsmässan och som gett goda resultat. Plus för långsiktighet och att den fortsätter till följande bostadsmässa år 2024.  Strålande helhet med brett utnyttjande av både strategisk marknadsföring och sociala medier och allt däremellan. Grunden för helheten är professionell analysering inom marknadsförings- och planeringsarbetet.”

Enligt tävlingens meddelande har man i de premierade bidragen som marknadsföringssätt använt sig av bland annat personliga berättelser, vilket ger ett starkt emotionellt band och möjlighet att identifiera sig. Juryn tyckte det var glädjande att se att marknadsföringen sågs som en investering. Marknadsföring och kommunikation borde redan i planeringsskedet ses som en del av kommunens investeringsprocesser, för utan marknadsföring och kommunikation blir en viktig attraktionsfaktor outnyttjad.

Länkar:

Meddelande 15.9.2021: Långsiktigt och systematiskt marknadsföringsarbete gav Idensalmi första pris i FM i kommunal marknadsföring
Tävlingsbidragen som kortlistades (på finska)
KUUMA-kommunernas webbplats ”Livet är en grillfest” (på finska)

KUUMA-regionen består av 10 kommuner kring huvudstadsregionen. Till KUUMA-kommunerna hör Borgnäs, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis. KUUMA-samarbetet har som mål att förstärka medlemskommunernas konkurrenskraft och drivkraft som en del av Helsingforsregionen, effektivera intressebevakningen samt förbättra serviceproduktionens kvalitet och effektivitet.

 

Senast uppdaterad 16.09.2021