Gutsy Go Nickby kommer igen 21–25.11.2022 – Välkommen med!

Gutsy Go Nickby-veckan 21–25.11.2022 stannar upp åttondeklassarnas normala skolvardag i Kungsvägens skola och Sipoonjoen yhtenäiskoulu, och hela årskullen utmanas av en stor uppgift: Hur kan man öka positiv växelverkan bland sina medmänniskor? Under veckan arbetar 220 ungdomar i smågrupper på två språk och kommer med idéer för 22 olika gärningar som förstärker fred och förtroende för att gynna människorna på den egna orten. Ungdomarna kommer att genomföra sina gärningar omedelbart. Ungdomarna kommer att filma och redigera videor om sina fredsgärningar, och i slutet av veckan presenteras videorna i en premiärkväll och publiceras efter det i sociala medier för att inspirera andra.

Ungdomarna får stöd av ett Gutsy-team som består av den egna skolans lärare, sakkunniga inom ungdomsarbetet samt Gutsy Go rf:s medieexperter och experter inom pedagogik.

Teamet hjälper ungdomarna i att veckan lyckas genom att i förväg kontakta lokala intressegrupper och företagare samt olika aktörer i kommunen. Kanske har just du de resurser som ungdomarna behöver för att genomföra sina projekt!

Med stöd av hela lokalsamhället kan de ungas innovationer ha stora effekter. De unga får nya positiva kontakter och ökar förtroendet mellan olika människogrupper.

”Det har varit fint att se hur olika aktörer allt från kommundirektören till företagare, föräldrar, daghem, servicehus och lokala aktiva har kommit med. Lokalsamhällets stöd betyder mycket för ungdomarnas självkänsla och upplevelse av delaktighet. Självkänslan utvecklas inte i ett vakuum utan i förhållande till andra människor. Den är en av de viktigaste faktorerna för ungdomarnas positiva mentala hälsa. Samtidigt förstärker ungdomarna delaktigheten i hela kommunen!” berättar Veera Ikonen, en av Gutsy Go-verksamhetsmodellens utvecklare.

Gutsy Go-evenemangsveckan genomförs i samarbete med Gutsy Go rf. Gutsy Go vann den riksomfattande Sekelskaparna-idétävlingen. Metoden belönades med statens pris för informationsspridning år 2021.

En motsvarande Gutsy Go-vecka ordnades tidigare denna höst i Sipoonlahden koulu i Sibbo. I Sipoonlahden koulu utvecklade åttondeklassare lösningar som förstärker välbefinnandet för kommuninvånarnas behov 10–15.10.2022. Klicka här och titta på videorna om fredsgärningarna av Sipoonlahden koulus åttondeklassare. Nu ordnas veckan för åttondeklassarna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen yhtenäiskoulu.

Mer information om Gutsy Go-metoden kan du läsa här:

Gutsy Gos webbplats https://gutsygo.fi/sv/

Gutsy Go i sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/GutsyCollective/
Instagram: www.instagram.com/gutsycollective
YouTube: bit.ly/gutsygotube
Twitter: https://twitter.com/gutsycollective

 

 

Senast uppdaterad 15.11.2022