Gardesjägarregementet informerar: Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 medför igen myndighetssamarbete i Nyland

I övningen ingår även övning av myndighetssamarbete på lokal nivå där målsättningen är att stärka myndigheternas inbördes insatsberedskap. Myndigheter som deltar är Polisinrättningen i Östra Nyland, Helsingfors stad samt Östra Nylands räddningsverk och Strålsäkerhetscentralen.

Under lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 äger huvudparten av truppernas verksamhet rum i östra och mellersta Nyland. Som övningsområden fungerar Borgå, Lovisa, Tusby, Sibbo, Helsingfors, Vanda och Esbo. Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar ca 160 fordon. Bland dem finns det också bepansrade fordon. Vid vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av övningsobjekten.

Övningen Kehä 1/22 är en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Under lokalförsvarsövningarna satsar man på att förbättra de lokala truppernas prestationsförmåga samt att öva samverkan med olika myndigheter.

Länk: 
Bullermeddelande Sibbo

Senast uppdaterad 04.03.2022