Kaartin jääkärirykmentti tiedottaa: Paikallispuolustusharjoitus Kehä 1/22 tuo jälleen viranomaisyhteistoimintaa Uudellemaalle

Harjoitukseen sisältyy myös paikallistason viranomaisyhteistyön harjoittelu, jonka tavoitteena on kehittää viranomaisten keskinäisiä toimintavalmiuksia. Viranomaisista mukana ovat Itä-Uudenmaan poliisi, Helsingin kaupungin sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ja Säteilyturvakeskus.

Kehä 1/22 -paikallispuolustusharjoituksessa joukkojen toiminta painottuu pääasiallisesti Itä- ja Keski-Uudenmaan alueelle. Harjoituspaikkoina toimii Porvoo, Loviisa, Tuusula, Sipoo, Helsinki, Vantaa sekä Espoo. Harjoitusjoukoilla on taisteluvarustus, mukaan lukien rynnäkkökivääri. Maaliosastot voivat käyttää myös siviilivaatteita. Henkilökunta käyttää keltaisia huomioliivejä maastopuvun päällä. Harjoituksessa on mukana noin 160 ajoneuvoa, joiden joukossa on myös panssaroituja ajoneuvoja. Osassa harjoituskohteista käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa melua harjoituskohteiden lähistöllä.

Kehä 1/22 -harjoitus on osa paikallispuolustusharjoitusten jatkumoa. Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Niissä korostuu paikallisjoukkojen suorituskyvyn kehittäminen sekä yhteistoiminnan harjoittelu eri viranomaisten kanssa.

Linkki:
Melutiedote Sipoo 

Viimeksi muokattu 04.03.2022