Gång- och cykelleden längs Lahtisvägen iståndsätts i ett område som ligger i Sibbo och Vanda på avsnittet mellan Skjutsvägen och Sibbovägen

I projektet breddas leden och förses med en mittlinje och pilar som anger körfälten. Dessutom förnyas avsnittets vägbelysning, bristerna i vägbanans räcken åtgärdas och i korsningsområdena förbättras trafiksäkerheten genom fyra åtgärder. Leden iståndsätts på en cirka 7,5 kilometers sträcka, varav ett avsnitt på drygt en kilometer ligger i Sibbo.

Projektet genomförs tillsammans med NTM-centralen, Sibbo kommun, Vanda stad och Fintraffic Väg Ab. Iståndsättningen av leden påbörjades i slutet av september och arbetet blir färdigt senast 31.10.2024.

Avsnittet som iståndsätts finns på en karta i Sibbos karttjänst
Mer information om projektet finns på Trafikledsverkets webbplats

 

Senast uppdaterad 04.10.2023