Lahdentien suuntaista jalankulku- ja pyöräilyväylää kunnostetaan Sipoon ja Vantaan alueella Kyytitien ja Sipoontien välillä

Hankkeessa väylää levennetään ja siihen lisätään keskiviiva ja ajokaistanuolet. Lisäksi osuuden tievalaistus uusitaan, ajoradan kaiteiden puutteita korjataan ja risteysalueilla tehdään neljä liikenneturvallisuuskohdetta. Väylää kunnostetaan noin 7,5 kilometrin matkalta, josta reilun kilometrin osuus sijaitsee Sipoon puolella.

Hanke toteutetaan yhdessä ELY-keskuksen, Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Fintraffic Tie Oy:n kesken. Väylän kunnostus aloitettiin syyskuun lopussa ja työ valmistuu 31.10.2024 mennessä.

Kunnostettava osuus kartalla Sipoon karttapalvelussa
Lisätietoja hankkeesta Väyläviraston verkkosivuilla

 

Viimeksi muokattu 04.10.2023