Fortsatt projektfinansiering för social- och hälsovårdsreformen i Östra Nyland

I augusti 2021 öppnades en kompletterande ansökningsomgång för projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Kommunerna för de framtida välfärdsområdena kunde söka finansiering för att fortsätta de pågående projekten för social- och hälsovårdsreformen till utgången av 2023. I ansökan betonades särskilt åtgärder som främjar tjänsternas tillgänglighet inom primärvården, socialvården, mentalvården och multiprofessionell rehabilitering.

Det belopp på cirka två miljoner euro som beviljats programmet Framtidens social- och hälsocentral motsvarar ansökan, vilket innebär att projekten kan fortsätta och kompletteras enligt planerna. Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre fogades till programmet som ett nytt projekt vars syfte är att skapa en enhetlig verksamhetsmodell i Östra Nylands välfärdsområde för tjänster som stöder äldre personers möjligheter att bo hemma.

– De projekt som nu inleds sammanförs med de projekt för social- och hälsovårdsreformen som redan pågår, och de främjas som en helhet i samarbete med det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde, berättar projektledare Jaana Forslund.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

Senast uppdaterad 12.01.2022