Förskoleundervisningen i Jokipuiston koulu och Lukkarin koulu samt Skogsbackens språkbadsförskola flyttar i höst

Förskoleundervisningen i Jokipuiston koulu ordnas nu i tillfälliga lokaler i Solåker. Förskolan kan dock snart återvända till Jokipuiston koulu där den får nyrenoverade lokaler. När höstterminen börjar inleder förskolan sin verksamhet i renoverade lokaler på adressen Pilvilinnavägen 7.

Från och med början av höstterminen får förskoleenheten i Lukkarin koulu egna lokaler i Nickby Hjärtas nya flygel, som redan inhyser enhetsskolan Sipoonjoen yhtenäiskoulu (Stora Byvägen 12). Förskolan i Lukkarin koulu har fram till nu haft tillfälliga lokaler i det så kallade C-huset, som ligger granne till Nickby Hjärta. Nickby Hjärta kommer med andra ord att ha två förskolegrupper i fortsättningen, när förskolorna i både Lukkarin koulu och Sipoonjoen koulu är verksamma i skolcentret.

-Det finns inga lediga klassrum för förskoleundervisningen i Lukkarin koulu, och samtidigt fanns det lämpliga lokaler för förskoleundervisningen några hundra meter bort i Nickby Hjärta. Därför flyttar förskolan i Lukkarin koulu tills vidare till Nickby Hjärta, säger chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

I södra Sibbo flyttar Skogsbackens språkbadsförskola från daghemmet till skolcentret Miili, dvs. till samma byggnad som redan inhyser språkbadsskolans Miilienhet. Språkbadsförskolan inleder sin hösttermin i Miili på adressen Söderkulla skolväg 7.

Adressen kan vara fel i beslutet om förskoleundervisning

Adresserna till ovan nämnda tre förskolor kan vara felaktiga i de beslut om förskoleundervisning som skickats till vårdnadshavarna.

-Tyvärr kan åtminstone en del av besluten som skickats till familjerna fortfarande ha den gamla adressen. Vårt datorsystem som sammanställer besluten använder den adress som förskolan har nu under våren. Vi ber vårdnadshavarna att beakta detta. Vi har också informerat dem om ändringarna via Daisy, säger Keski-Oja.

 

Senast uppdaterad 01.04.2022