Företagare söks för kaféverksamheten i Nickby social- och hälsostation

Sibbo kommun fortsätter att leta efter en lämplig företagare för kaféverksamheten eftersom hyran har justerats på grund av den rådande situationen. Sibbo kommun ber alla företagare som är intresserade av att sköta affärsverksamheten att skicka in en fritt formulerad affärsverksamhetsplan senast 10.11.2020. Det slutliga beslutet om valet av företagare fattas av styrelsen för Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 14. Den valda företagaren informeras om beslutet personligen. Alla de företag som tidigare lämnat in en ansökan beaktas fortfarande om inget annat har överenskommits.

Kaféets hyra:
– Den beräknade gängse hyran är cirka sexhundrafemtio (650) euro per månad + moms. Hyran inbegriper vatten-, el- och avfallskostnader.
– På grund av den rådande pandemisituationen beviljas företagaren 50 % rabatt på hyran under de sex första månaderna. Därefter kan man förhandla om en eventuell förlängning av rabatten i enlighet med pandemisituationen. På grund av pandemisituationen senareläggs kaféverksamhetens start till år 2021 (januari–februari).
– Lokalen som hyrs ut är totalt 53,3 m2 och inbegriper en kundlokal med 24 sittplatser + terrass, den egentliga kafélokalen och ett varmt lagerutrymme på 11,5 m2. Planlösningen bifogas.
– Hyresavtalet gäller tills vidare.
– Företagaren ansvarar själv för vederbörande tillstånd (t.ex. hälsoinspektörernas ibruktagande- och tillståndsprocess, hygienpass).
– Vi värdesätter tidigare erfarenhet av motsvarande affärsverksamhet.
– Vi värdesätter att företagaren har möjlighet att betjäna kunderna på båda inhemska språken.
– Det är inte möjligt att uppskatta den tidigare omsättningen/försäljningen eftersom verksamheten ordnades internt som en del av kommunens sysselsättningsverksamhet.

Kaféets verksamhet:
– Önskad öppettid vardagar cirka kl. 7–16. Morgon- och lunchtiderna är de viktigaste eftersom laboratorieverksamheten koncentreras till morgonen.
– Inget tillredningskök, endast uppvärmningskök.
– Tidigare har utöver kaféprodukter även serverats s.k. lättlunch (t.ex. uppvärmd färdigsoppa och sallad som inte innehåller tillredda råvaror).
– Till kaféets utrustning hör salens möbler, terrassens möbler, ugn och spis, kaffekokare, kylskåp-frys, kylplatta, vitrin med kallskåp, automatisk vattenkran, en rund serveringshylla.
– Utrustningen underhålls av hyresgivaren innan hyrestagaren inleder sin verksamhet. Hyrestagaren svarar för årsunderhållet under tiden för verksamheten. Hyresgivaren ansvarar för förnyandet av utrustningen när dess livslängd löper ut.

Restriktioner och osäkerhetsfaktorer på grund av pandemisituationen:
– Verksamheten måste tillsvidare planeras så att smittrisken förblir liten. Det här betyder till exempel begränsning av antalet kundplatser, take away, portionering/servering av produkter, rengöring av ytor, desinficering av händer och andra lämpliga åtgärder.
– Företagaren måste ta i beaktande att Sibbo kommun på grund av en smittsam sjukdom kan bli tvungen att begränsa användningen av kaféet endast till husets interna kunder eller till och med stänga verksamheten tillfälligt. För närvarande måste alla som besöker social- och hälsostationen bära ansiktsmask och endast ett begränsat antal kundplatser är i användning.
– En eventuell begränsning av affärsverksamheten på grund av en smittsam sjukdom antecknas i hyresavtalet.

Företagarna har en möjlighet att bekanta sig med kaféet 4.11.2020 kl. 14-15. Använd ansiktsmask, se till att du är helt symptomfri och kom ihåg att beakta anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Om situationen ändrar, kan vi bli tvungna att annullera visningen med kort varsel.

Affärsverksamhetsplanen ska skickas in elektroniskt senast 10.11.2020 till Sibbo kommuns näringsenhet, adress henna.piilo@sibbo.fi.

Mer information om kaféet och inlämnandet av affärsverksamhetsplanen fås av företagskoordinator Henna Piilo. Kontaktuppgifter: henna.piilo@sibbo.fi, tfn 040 480 8529

Planlösning
Planlösning

Senast uppdaterad 05.07.2022