Flera nya rekommendationer och begränsningar för att hindra spridningen av coronaviruset i Sibbo – Ansiktsmasker rekommenderas för högstadieelever

De nya rekommendationerna och begränsningarna som gäller från och med måndag 23.11.2020

Ansiktsmasker för högstadieelever

Det rekommenderas att eleverna i högstadiet använder ansiktsmask i skolan ifall det inte finns några hälsomässiga orsaker att inte använda ansiktsmask. Rekommendationen gäller endast eleverna i årskurserna 7–9 även i enhetsskolor. Eleverna får engångsmasker av skolan som även skolan bekostar. Eleverna får även använda egna masker om så önskas.

Rekommendationen om att elever på andra stadiet ska använda mask gäller fortfarande.

Maskrekommendation för personalen på lågstadiet och inom småbarnspedagogiken

Maskrekommendationen för personalen och vuxna i skolorna utvidgas till lågstadiet och daghemmen. Det rekommenderas att även personalen på lågstadiet och inom småbarnspedagogiken använder ansiktsmask.

Det rekommenderas att personalen inom småbarnspedagogiken använder ansiktsmask inomhus i mån av möjlighet. Speciellt vikarier, daghemsassistenter, daghemsföreståndare, praktikanter och lärande på arbetsplatsen, det vill säga personer som arbetar i och besöker flera enheter, ska använda ansiktsmask.

Ansiktsmasker har levererats till alla Sibboskolor redan tidigare. De daghem som inte ännu fått sina masker får dem på tisdag 24.11.2020. I dessa daghem träder rekommendationen undantagsvis i kraft först på tisdagen.

Den tidigare rekommendationen om att personalen ska använda ansiktsmask i läroanstalter på andra stadiet och i högstadier samt i lågstadier och förskolor som fungerar i samma lokaler som dessa gäller fortfarande.

Hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryts för tre veckor

Hobbyverksamhet för vuxna i grupp som ordnas av kommunen i kommunens lokaler avbryts för tre veckor.  Detta betyder också att ordnandet av grupphobbyverksamhet för vuxna i lokaler som ägs av kommunen (såsom allaktivitetshallen och gymnastiksalar) avbryts för tre veckor från och med måndag 23.11.2020. Förbjudet gäller alla aktörer. Detta gäller alla hobbyer som utövas i grupp, inte bara gruppmotion. För Sibbo instituts del gäller avbrytningen motions- och välmåendegrupper samt körer och orkestergrupper. Inte heller matcher, tävlingar eller regional serieverksamhet för vuxna ordnas under denna period.

Vi strävar efter att informera kunderna om ändringarna så snart som möjligt.

Begränsningarna gäller inte landslagsverksamhet för individ- och gruppidrott, tävlingsverksamhet på FM-nivå och inom division I och träningsverksamhet på professionell toppnivå.

Därutöver rekommenderar kommunen att även privata aktörer och föreningar avbryter hobbyverksamheten som ordnas i vuxengrupper.

Antalet besökare i offentliga lokaler begränsas till hälften

Antalet besökare i offentliga lokaler begränsas till hälften av det normala besökarantalet. Kommunens verksamhetsställen är öppna men vi följer med att antalet besökare i lokalerna inomhus inte överstiger hälften av det normala antalet besökare. Vid behov begränsar personalen antalet besökare i lokalen. Kommunens offentliga lokaler är bland annat biblioteken, ungdomslokalerna och allaktivitetshallen.

Privata tillställningar

Sibbo kommun rekommenderar att man inte ordnar privata tillställningar för över tio personer.

Publikevenemang

Regionalt begränsas publikevenemang inomhus till maximalt tjugo personer från och med måndag 23.11.2020 i tre veckor framöver. Beslutet har fattats av regionalförvaltningsverket. Kommunen följer begränsningarna i alla publikevenemang och tillställningar i kommunen.

Taxibilar

Kommunen rekommenderar att taxichaufförerna och kunderna använder ansiktsmask under resan ifall det inte finns några hälsomässiga orsaker att inte använda ansiktsmask.

Begränsningar angående besök i social- och hälsovårdens enheter inklusive heldygnsvården och vårdenheterna

Det rekommenderas att besöken ordnas utomhus i mån av möjlighet. Inomhus begränsas antalet gäster och besökets längd. Dessa övervakas. Besök tillåts inte i gemensamma lokaler. Vi strävar efter att uppdatera kommunens besöksanvisningar så snart som möjligt.

Bukt på spridningen av coronaviruset

Avsikten med de nya begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Nylands regionala koordinationsgrupp konstaterade vid sitt möte att huvudstadsregionens kommuner befinner sig i epidemins spridningsfas. Övriga Nyland och även Sibbo befinner sig fortfarande i accelerationsfasen.

– Många Sibbobor uträttar sina ärenden, arbetar och rör sig även annars mycket i huvudstadsregionen, och epidemin respekterar inte kommungränserna. Därför anser vi att de nya begränsningarna och rekommendationerna är nödvändiga även i Sibbo. Låt oss tillsammans få bukt med spridningen av coronaviruset före jul. Vi kan alla hindra viruset från att sprida sig, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Vi ber fortfarande alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Sammandrag av begränsningarna publiceras på webbplatsen

Sibbo kommun följer noggrant med utvecklingen av coronavirussituationen och de övriga myndigheternas rekommendationer. Vi strävar efter att informera om de nya rekommendationerna så snart som möjligt.

Vi sammanställer alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Senast uppdaterad 04.07.2022