Flera åtgärder vidtas för att säkerställa hälsosäkerheten vid röstningen i Sibbo

I vallokalerna i Sibbo har man installerat mellanväggar av plexiglas mellan valfunktionärerna och väljarna. Valbåsen har placerats minst två meter från varandra. Väljarna uppmanas att hålla ett säkerhetsavstånd till de andra väljarna och valfunktionärerna. De uppmanas också att använda munskydd och iaktta god handhygien. Handspritsflaskor finns på alla röstningsställen.

För att kontrollera identiteten kan valfunktionären be väljaren att ta av sig munskyddet en kort stund. Gör det genom att ta tag i öronbanden på båda sidorna, håll masken i öronbanden under hela kontrollen och ta försiktigt på dig munskyddet efter kontrollen utan att vidröra ansiktet.

Valfunktionärerna rengör regelbundet ytorna och tillbehören i vallokalen. Pennorna rengörs efter varje gång som de använts. Tillsammans med röstningssedeln får du också en rengjord penna. Du kan också ta med dig en egen penna om du vill.

Förhandsröstning ökar smidigheten

Röstningen ordnas i sådana lokaler där det är möjligt att hålla säkerhetsavståndet. In- och utgången sker via olika dörrar om det är möjligt. På detta sätt undviks kontakter mellan väljarna och att trängsel uppstår. Förhandsröstningen vid Lärdomsvägen 6 i Söderkulla ordnas utomhus. Ambulerande förhandsröstning, som är bekant från tidigare val, ordnas även denna gång. Förhandsröstningen har också förlängts till två veckor.

–De sista kvällarna under förhandsröstningen är vanligtvis mycket populära bland väljarna. Du kan undvika rusning genom att rösta vid andra tidpunkter. Vi uppmuntrar väljarna att i mån av möjlighet rösta på förhand eftersom man då smidigt kan välja ett röstningsställe och en tidpunkt då det inte förekommer någon rusning, berättar förvaltningschef Jenni Björksten.

Personer i karantän eller isolering röstar utomhus eller vid behov hemma

Personer som befinner sig i karantän eller isolering som ordinerats av läkare får inte komma in till vallokalen. Personer i karantän eller isolering kan på den egentliga valdagen rösta utomhus vid vallokalen eller vid behov hemma under förhandsröstningen med iakttagande av speciella villkor och säkerhetsarrangemang.

Om du befinner dig i karantän eller isolering under röstningstiden, kan du alltså på själva valdagen rösta utomhus vid vallokalen i ditt eget röstningsområde eller begära hemmaröstning. En anmälan om hemmaröstning ska göras separat till centralvalnämnden senast den 1 juni.

Personer som befinner sig i karantän eller isolering under själva valdagen den 13 juni ska följa anvisningarna om hur man ska gå till väga vid röstningstillfället. Anvisningar finns utanför varje vallokal. Personer som befinner sig i karantän eller isolering får inte komma in till vallokalen utan valfunktionärerna kommer ut och genomför röstningen med iakttagande av skyddsanvisningarna och säkerhetsavstånden.

Förhandsröstningen i kommunalvalet ordnas 26.5–8.6.2021 och valdagen är 13.6.2021. Uppgifter om alla förhandsröstningsställen och vallokaler i Sibbo samt deras öppettider fås på kommunens webbplats via denna länk.

Länkar:
Kommunalvalet på sibbo.fi
Vaalit.fi: Coronaanvisningar för väljarna

Senast uppdaterad 11.06.2021