Fjolårets bokslut i Sibbo visade ett överskott på 14,9 miljoner euro

Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist beskriver resultatet som utmärkt.

– Ett fantastiskt bra resultat, som nu är verkligt välkommet speciellt då man tar i beaktande de utmaningar och orättvisor som social- och hälsovårdsreformens finansieringssystem innebär för Sibbo kommun under de kommande åren, säger Lindqvist.

Finansieringen av välfärdsområdena sker genom att skära ned kommunernas skatteinkomster och statsandelar. För Sibbo kommuns del innebär detta att kommunalskatten sänks från 19,25 procent till 6,61 procent från och med år 2023. Kommundirektör Mikael Grannas berättar att Sibbos ekonomi förväntas bli negativ år 2025.

– Enligt preliminära beräkningar kommer reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet avsevärt försvaga balansen i Sibbo kommuns ekonomi och därmed öka behovet att anpassa de funktioner som blir kvar i kommunen. Fjolårets goda resultat ger kommunen en ekonomisk buffert för att möta dessa utmaningar, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Mindre utgifter och mer inkomster än väntat

I fjol lyckades kommunen underskrida sina budgeterade driftsutgifter med 2,2 miljoner euro och samtidigt överskrida sina budgeterade inkomster med 3,9 miljoner euro.

Kommunen fick stora inkomster från markförsäljningen förra året. Försäljningsvinsten var sammanlagt 13,7 miljoner euro, då motsvarande belopp år 2021 var 5,9 miljoner euro.

Även kommunens skattefinansiering utföll en aning bättre än budgeterat. Skatteinkomsterna inbringande kommunen 122,2 miljoner euro och statsandelarna uppgick till 19,2 miljoner euro.

Även om kommunens kostnader underskred den budgeterade nivån fortsatte de att öka jämfört med tidigare år. Kommunens verksamhetskostnader ökade med sammanlagt 3,2 miljoner euro, dvs. med 1,9 procent jämfört med föregående år. I fjol var kommunens verksamhetskostnader per invånare 6 787 euro.

Personalkostnaderna ökade med 1,6 procent och de köpta tjänsterna med 3,7 procent. De övriga verksamhetskostnaderna minskade jämfört med år 2021. Det har inte heller skett några större förändringar i kommunens personalstyrka, men lönerna inom den kommunala sektorn höjdes genom två allmänna förhöjningar förra året.

Ekonomin i balans, skuldbeloppet minskade

Kommunens årsbidrag täckte avskrivningarna och nedskrivningarna enligt plan, vilket betyder att kommunens ekonomi var i balans år 2021. Dessutom minskade kommunens skuldbelopp i fjol. Lånebeloppet per invånare var 4 805 euro i slutet av året.

Kommunen investerade totalt 17,9 miljoner euro förra året. Kommunens, inklusive Sibbo Vattens, bruttoinvesteringar var 5,1 miljoner euro lägre än budgeterat.

 

 

Senast uppdaterad 28.03.2023