Sipoon viime vuoden tilinpäätös on 14,9 miljoonaa ylijäämäinen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist kuvailee tulosta erinomaiseksi.

-Fantastisen hyvä tulos, joka on erityisen tervetullut nyt ottaen huomioon kaikki ne haasteet ja vääryydet, joita sosiaali- ja terveysuudistuksen rahoitusjärjestelmä tuo Sipoolle tulevina vuosina, Lindqvist sanoo.

Hyvinvointialueiden rahoitus toteutetaan kuntien verotuloja ja valtionosuuksia leikkaamalla. Sipoon kunnan kohdalla tämä tarkoittaa kuntaveron leikkautumista 19,25 prosentista 6,61 prosenttiin vuodesta 2023 lukien. Kunnanjohtaja Mikael Grannas kertoo, että Sipoon talouden ennakoidaan painuvan negatiiviseksi vuonna 2025.

-Alustavien laskelmien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus heikentää selvästi Sipoon talouden tasapainoa ja lisää siten sopeutustarvetta kunnalle jääneissä palveluissa. Viime vuoden hyvä tulos antaa Sipoolle taloudellista puskuria kohdata näitä haasteita, kunnanjohtaja Mikael Grannas sanoo.

Odotettua vähemmän kuluja ja enemmän tuloja

Kunta onnistui alittamaan viime vuonna budjetoidut toimintakulut 2,2 miljoonalla eurolla ja samaan aikaan kunnan tuotot ylittyivät 3,9 miljoonalla eurolla budjetoidusta.

Kunta sai viime vuonna runsaasti tuloja maanmyynnistä. Maanmyynnistä saadut myyntivoitot olivat viime vuonna 13,7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 5,9 miljoonaa euroa.

Myös kunnan verorahoitus toteutui viime vuonna budjetoitua parempana. Verotuloja kertyi 122,2 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia kunta sai 19,2 miljoonaa euroa.

Vaikka kunnan kulut alittivatkin budjetissa ennakoidun, niiden kasvu jatkui verrattuna edellisvuosiin. Kunnan toimintakulut kasvoivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, eli 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Yhtä asukasta kohti kunnan toimintakulut olivat viime vuonna 6 787 euroa.

Henkilöstökulut kasvoivat 1,6 prosenttia ja palveluiden ostot 3,7 prosenttia. Muut toimintakulut vähenivät verrattuna vuoteen 2021. Kunnan henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta kunta-alan palkkoja korotettiin viime vuoden aikana kahdella yleiskorotuksella.

Talous tasapainoinen, velkamäärä pieneni

Kunnan vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset, mikä tarkoittaa sitä, että kunnan talous oli viime vuonna tasapainossa. Lisäksi kunnan velkamäärä pieneni viime vuoden aikana. Asukasta kohti kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 4 805 euroa.

Kunta investoi viime vuonna yhteensä 17,9 miljoonalla eurolla. Kunnan bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi mukaan lukien alittivat talousarviossa ennakoidun 5,1 miljoonalla eurolla.

 

Viimeksi muokattu 28.03.2023