Fjärde coronavaccindos för personer över 80 år och personer som bor på vårdhem i Sibbo

Klienterna på vårdenheterna och inom hemvården i Sibbo erbjuds den fjärde vaccinationsdosen som en del av servicen. Övriga Sibbobor som fyllt 80 år kan boka en vaccinationstid till de allmänna vaccinationsställena. Vaccinationstiden kan bokas per telefon på numret 09 2353 6001 må–fr kl. 9–15 och snart också på nätet på adressen Coronavaccinbokning.fi. Tidsbokningen i webbtjänsten öppnas inom de närmaste dagarna. (Uppdatering 29.3.2022: Tidsbokningen i webbtjänsten har öppnats). Sibbo kommun kommer också att skicka ett brev till invånarna som fyllt 80 år för att informera dem om den fjärde vaccindosen.

– Vi strävar efter att ge de fjärde doserna i snabb takt, för målet är att effektivisera de äldres skydd just nu när epidemin är som kraftigast. Inom hemvården och på vårdenheterna började man ge de fjärde doserna i början av veckan och det finns rikligt med lediga tider till de allmänna vaccinationsställena, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Det rekommenderade antalet vaccindoser är beroende av om personen redan har haft coronavirussjukdomen. Om en person som fyllt 80 år eller som bor på ett vårdhem för äldre har fått tre vaccindoser och dessutom har haft coronavirussjukdomen, behöver hen tills vidare inte en fjärde vaccindos. För de personer som fyllt 80 år eller som bor i vårdhem och som fått två vaccindoser och haft coronavirussjukdomen rekommenderas en tredje vaccindos efter att det gått tre månader sedan sjukdomen eller den senaste vaccindosen (räknas från den senare av dessa).

Beslutet att vaccinera en person med skör hälsa fattas alltid från fall till fall på vårdenheterna och inom hemvården i samråd med den vårdande läkaren, personen som ska vaccineras och dennes anhöriga.

Länkar:

Tidsbokning på webben: Coronavaccinbokning.fi
Mer information om coronavaccinationer på sibbo.fi
THL:s meddelande 24.3.2022: THL rekommenderar en fjärde coronavaccindos för personer som fyllt 80 år och äldre som bor på vårdhem

 

Senast uppdaterad 04.07.2022