Eventuell busstrejk och skolskjutsar i Sibbo torsdag 14.12.2023

Vid stridsåtgärder mot kollektivtrafiken ansvarar Sibbo kommun inte för separata transporter. Vårdnadshavarna kan dock ansöka om understöd för skolskjutsresor som görs under strejken. Transport av elever som reser med beställningstrafik (dvs. taxitransport) fungerar normalt. Om strejken börjar, ska vårdnadshavarna vara beredda att ordna barnets skolskjuts.

Vårdnadshavarna kan ansöka om understöd för skolskjutsresor som görs under strejken

Vårdnadshavaren kan anhålla om ersättning för transport i de fall att eleven, inte under strejken inom en rimlig väntetid, kan använda kollektivtrafiken för sina skolresor. Ersättning söks i Wilma med en ansökan om skolskjuts i form av ledsagarersättning. Förutsättningen är att eleven har ett giltigt beslut om att han eller hon har rätt till skolskjuts med buss i form av ett resekort.

Ur ansökan ska också framgå vårdnadshavarens kontonummer och de antal kilometer som barnet har blivit skjutsad under skoldagen under strejken. Det finns ett separat fält för kontonummer i ansökan, de körda kilometrarna kan anges i fältet ”Ytterligare transportinformation”.

Ersättningen för transport som vårdnadshavaren ordnar räknas per barn som kilometerersättning mellan hemmet och skolan på basis av FPA:s gällande ersättning för användning av egen bil (0,33 euro/km). Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Aktuell information om avbokningar av turer läggs också till i Reseplaneraren, biljetter och priser, kundservice.

 

Senast uppdaterad 11.12.2023