Ett nytt servicesystem för skolskjutsar tas i bruk i Sibbo

Servicesystemet tas i bruk under sommaren innan skolornas hösttermin börjar. Systemet omfattar de skolskjutsar som ordnas genom taxiskjutsar. Skolskjutsar som ordnas genom kollektivtrafiken ingår inte i systemet.

Från och med början av höstterminen har vårdnadshavarna möjligheten att följa barnets skolskjutsar mer noggrant än förr, eftersom i systemet kan man se mer detaljerade uppgifter om skolskjutsar. Vårdnadshavarna kan till exempel kolla när eleven har stigit på skolskjutsen och var och när eleven har stigit av.

Planering av rutterna överförs till kommunen

I samband med att det nya systemet tas i bruk, överförs även planeringen av skjutsrutterna till kommunen. Hittills har serviceproducenterna planerat rutterna för skolskjutsar, men i fortsättningen planerar kommunen rutterna med hjälp av det nya systemet. Systemet är utvecklat av ett inhemskt företag, Suomen Kuntalogistiikka Oy.

Vårdnadshavarna får mer information i augusti

Vårdnadshavarna får mer information om systemet och dess ibruktagande innan höstterminen börjar. Anvisningar för vårdnadshavarna om hur servicesystemet används publiceras i början av augusti på Sibbo kommuns webbplats och i Wilma.

Trafikanter som sköter skolskjutsarna får mer information om ibruktagandet av servicesystemet i juni.

Länk:

Mer information om skolskjutsar på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 14.06.2023