Ett informations- och diskussionsmöte om de framtida lokalerna för småbarnspedagogiken i södra Sibbo ordnas den 12 april kl. 18

Sibbo kommun förbereder en framtida lokallösning för daghemmen i södra Sibbo. Man letar efter en lösning för att säkerställa fungerande, hälsosamma och säkra lokaler för Landsängens daghem, daghemmet Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem i framtiden. De nuvarande lokalerna i alla tre daghem har konstaterats vara i sådant skick att det inte lönar sig att sanera dem.

Invånarna har nu en möjlighet att framföra sina synpunkter och kommentarer om lokallösningarna vid ett informations- och diskussionsmöte. Alla intresserade är välkomna att delta i tillställningen.

Om du vill delta i tillställningen på distans, vänligen anmäl dig på förhand till petra.salomaa@sibbo.fi. Du får en länk per e-post och kan ansluta dig via den till mötet som ordnas i Teams.

De som deltar i tillställningen på plats behöver inte anmäla sig på förhand. Tillställningen ordnas i den nedre entréhallen till byggnaden Miili (Sipoonlahden koulu) i Söderkulla, adress Söderkulla skolväg 7. Ingång via huvuddörren.

Välkommen!

 

Senast uppdaterad 30.03.2022