Ett informations och diskussionsmöte kring förebyggande av mobbning, trakasserier och våld i skolsamhället ordnas i Sibbo i september

Utbildningsstyrelsen har preciserat flera av grunderna och bestämmelserna i läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen vars uppgift är att stärka elevens rättskydd och säkerheten i undervisningsmiljön. Preciseringarna möjliggör effektivare och i rätt tid använda metoder för att ingripa i mobbning, utslagning, trakasserier och våld som uppstår i förskolor,  skolor och läroanstalter.

För att kunna ingripa vid rätt tidpunkt har man ändrat på lagen om grundläggande utbildning. Ändringen i lagen har trätt i kraft 1.8.2022.

Informations- och diskussionsmötet är en del av uppdateringen av den lokala läroplanen i Sibbo, så att den lokala läroplanen ska motsvara de givna bestämmelserna. Målet är att lyfta fram förebyggande åtgärder till gemensamma mål för att förebygga mobbning, trakasserier och våld. Vid tillställningen presenteras även en gemensam modell för hantering av lagstridiga handlingar hos elever/studerande i Sibbo.

Ett informations- och diskussionsmöte (som är öppet för alla) ordnas i Nickby Hjärta tisdag 20.9.2022 kl. 17.30-19

Ett informations- och diskussionsmöte (som är öppet för alla) ordnas i Nickby Hjärta tisdag 20.9.2022 kl. 17.30-19. Alla elever, vårdnadshavare och anställda i skolorna i Sibbo är välkomna att delta. Tillställningen är tvåspråkig.

Vi ber er anmäla er till  informations- och diskussionsmötet senast 16.9.2022, via bifogad länk. Vi värdesätter att få höra just dina åsikter!

Anmälan till tillställningen senast 16.9.2022

Läs mera: Förändringar gällande förebyggande av mobbning och diskriminering samt disciplinära åtgärder som träder i kraft den 1.8.2022 | Utbildningsstyrelsen

 

 

Senast uppdaterad 06.09.2022