Enligt Sibbo kommuns tidtabeller för coronavaccinering kan boostervaccinet ges tidigast efter 11 veckor från första vaccindosen

Felaktig information sprids på sociala medier

På diverse kanaler i sociala medier har det diskuterats gällande den dryga mängd lediga tider för coronavaccineringar bland annat i Sibbo. Även om lediga tider och vaccindoser finns i god utsträckning till förfogandet, kan dylika tider inte för närvarande ges till personer, som fått den första vaccindosen för under 11 veckor sedan.

Ovaccinerade: nu är det er tid att ta den första vaccindosen

Servicechefen för vuxnas förebyggande hälsovårdstjänster och hälsovårdens rehabiliterande tjänster, Pernilla Eriksén understryker, att lediga tider finns alldeles särskilt nu för dem, som inte fått en enda coronavaccindos. I Sibbo har åldersruppen 20–29-åringar, har endast lite över hälften fått den första vaccindosen och i åldersgruppen 30–34-åringar är vaccintäckningen endast knappt över 60 procent.

-De lediga tiderna är särskilt för dem, som inte ännu fått en enda vaccindos, understryker Eriksén.

-Naturligtvis får även sådana, som fått sin första vaccindos för minst 11 veckor sedan likaså nu boka tid för boostervaccindosen, konstaterar Eriksén.

En reserverad tid i augusti kan inte tidigareläggas till juli

Det finns en plan över att förkorta tidsfristen mellan vaccindoserna från 11 veckor till 8 veckor, men före beslut om detta fattats, kan inte redan bokade tider tidigareläggas. Sibbo kommun uppdaterar både till sin internetsida och till sina konton på sociala medier om alla förändringar gällande vaccineringstidtabellerna.

Kommunens nätsida erbjuder senaste uppdateringarna

På adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus finner man all uppdaterad information gällande coronaviruset, restriktioner och rekomenndationer och vaccineringar.

Senast uppdaterad 16.07.2021