Enkätresultat: Nästan alla vårdnadshavare upplever att deras barn trivs inom småbarnspedagogiken i Sibbo

– Det känns alltid bra att lämna barnet på dagis och höra att det har varit en rolig dag när man hämtar hem barnet, skriver en av vårdnadshavarna i sin motivering.

I enkäten frågade man också vårdnadshavarna hur småbarnspedagogikplatsens fostringsarbete stödjer hemmets fostringsarbete. Som svar på den här frågan valde 91 procent av svararna en mycket glad eller en leende varg och 9 procent valde en allvarlig varg.

I enkäten frågade man vårdnadshavarna hur småbarnspedagogikplatsens fostringsarbete stödjer hemmets fostringsarbete. Som svar på den här frågan valde 91 procent av svararna en mycket glad eller en leende varg och 9 procent valde en allvarlig varg.
Så här svarade vårdnadshavarna på kundenkätens fråga om hur småbarnspedagogikplatsens fostringsarbete stödjer hemmets fostringsarbete.

Kundenkäten som skickades direkt till vårdnadshavarna fick sammanlagt 158 svar. Man bad vårdnadshavarna att för varje svar välja den varg som bäst beskriver den egna åsikten: en öppet glad varg, en leende varg, en allvarlig varg eller en arg varg.

Största delen av svararna (96 %) var också glada eller nöjda med hur deras familjer har blivit emottagna inom småbarnspedagogiken. 95 procent av svararna var glada över personalens attityd gentemot barnet och vårdnadshavarna.

Det var också möjligt att skicka verbal respons till tjänsterna för småbarnspedagogik. Många ansåg att stämningen inom småbarnspedagogiken är varmhjärtad och att personalen arbetar med stort hjärta och tar hänsyn till de enskilda barnen och familjerna.

– De underbara vuxna i gruppen gör sitt bästa. Verksamhetsperioden har varit exceptionell också på grund av pandemin. Fostrarna tycks satsa helhjärtat på barnens inlärning, fostran och trivsel, berättar en av svararna.

– Ett ljuvligt daghem med mjuka värden där personalen gör ett värdefullt arbete, skriver en annan.

I enkäten gav svararna ris för vissa arrangemang under coronatiden, bland annat för klientavgifterna och sammanslagning eller åtskiljande av grupper. Vårdnadshavarna kritiserade bland annat att klientavgifter tagits ut för tiden då barnet vistats i karantän, och att man inte har kunnat bekanta sig på förhand med småbarnspedagogikplatsen på grund av epidemin.

– Vi vill framhäva att arrangemangen under coronaepidemin grundar sig på riksomfattande och lokala rekommendationer och inte på Sibbos egna riktlinjer för småbarnspedagogiken, berättar chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

Även personalomsättningen kritiserades i enkäten.

– Omsättningen bland personalen har varit för stor. Barnet hinner inte skapa en ordentlig relation till de vuxna och i synnerhet på morgonen är det svårt att lämna barnet på daghemmet när det ofta tas emot av en främmande vuxen, berättar en av svararna.

Chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja berättar att Sibbo vidtar alla tänkbara åtgärder för att barnen ska kunna skötas av bekant personal under dagen, men tyvärr är vi ibland också tvungna att anlita främmande vikarier.

– Vi strävar efter att minimera personalomsättningen och vi utreder också hur vi skulle kunna genomföra de andra utvecklingsförslagen som presenterades i enkäten. Ett varmt tack till alla som svarade på enkäten! säger Keski-Oja.

 

Senast uppdaterad 10.06.2021