Enkät: Många tyckte tidpunkten var lämplig och lunchrätterna var varierande

Enkäten besvarades av 103 personer. Webbenkäten var öppen i augusti-september. Kommunen kommer att utnyttja enkätsvaren till att utveckla och planera kommande parkluncher.

De flesta (87 respondenter) upplever att det finns ett behov för parklunch även i augusti innan skolan börjar. Ledd aktivitet för barn och ungdomar i samband med parklunchen, önskar mer än hälften av respondenterna (69 respondenter). Man önskar till exempel gårdslekar, sång och bollspel. Angående maten önskar man bland annat ”basmat”, frukt- eller brödtilltugg, mera vegetariskt och mera mjölk- och glutenfritt.

Till lunchplatserna önskar man mera bordsyta och flera sittplatser, samt skydd mot sol och regn. Man önskar också parkeringsmöjligheter närmare parkerna samt parklunch till byarna. Vidare önskar man att de vuxna mot betalning kunde köpa sig själva lunch.

Gratis parklunch arrangerades i Sibbo för första gången förra sommaren under skolornas sommarlov 7.6-6.8.2021 på Byastugan i Tasby, i Söderkulla och på Banstugan i Nickby. Gratis lunch serverades alla sibbobarn och -unga under 17 år, vardagar klockan 11.30-12.00.

 

Senast uppdaterad 05.10.2021