En vaccindos räcker för personer som haft covid-19

-Den andra vaccindosen är inte farlig för personer som redan haft coronasjukdomen, men för närvarande anser man att den inte behövs. Redan en vaccindos ger tillräckligt skydd för personer som genomgått en covid-19-sjukdom. För tillfället är det dock bra att komma ihåg att åtminstone i dagens läge kan personer som blivit vaccinerade bara en gång och haft coronasjukdomen inte få ett fullständigt vaccinationsintyg. Vaccinationsintygsärendet utreds angående den här kombinationen, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Enligt THL visar färsk forskning både i Finland och utomlands att en vaccindos ger minst lika bra skydd för personer som genomgått en covid-19-sjukdom som två doser för personer som inte har haft sjukdomen.  Om en person som redan har fått den första vaccindosen insjuknar i coronasjukdomen efter vaccinationen behöver hen således inte längre den andra vaccindosen.

Med tanke på skyddet mot sjukdomen spelar det ingen roll hur länge sedan personen var sjuk med coronaviruset. Också personer som insjuknade i covid-19-sjukdomen när epidemin började år 2020 och därefter har fått en vaccindos anses ha ett lika bra skydd mot sjukdomen. I dessa fall behövs inte någon boostervaccination. Coronasjukdomen måste dock vara bekräftad med ett PCR-test, vilket är det test som används i Finland när man gör officiella laboratorietester. Det rekommenderas fortfarande att personer som har haft sjukdomen får sin första vaccindos sex månader efter det att de insjuknat i coronaviruset.

Personer som vill avboka sin boostervaccinationstid kan göra det i HUS Vihta-tjänst genom att följa anvisningarna som man fick i bekräftelsemeddelandet när man beställde den ursprungliga vaccinationstiden. För att ändra vaccinationstiden behöver du antingen bokningskoden som du fick med bekräftelsen eller stark identifiering antingen med nätbankskoder eller mobil ID.

Länkar:

HUS – Välkommen (vihta.com) (när man vill ändra eller avboka sin vaccinationstid)

Framsida – Coronavaccinbokning.fi (när man bokar en tid till första vaccinationen)

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats

Mina Kanta-sidor

 

Senast uppdaterad 06.09.2021