En miljon euro i statsunderstöd för byggandet av Kervo–Sibbo idrottshallar

Projektet omfattar byggandet av en halvvarm fotbollshall och en varm allaktivitetshall i Keinukallio samt social- och serviceutrymmen som betjänar båda hallarna. Hallbolaget ägs gemensamt av Kervo stad och Sibbo kommun, och dess syfte är att låta bygga, äga, förvalta och underhålla hallkomplexet.

Understödet som nu beviljas uppfyller villkoret för projektet som fullmäktige beslutade om år 2021. När fullmäktige fattade beslut om grundandet av hallbolaget krävde man att projektet beviljas statsunderstöd för byggande av idrottsanläggning till ett belopp av cirka en miljon euro.

Ett beslut om genomförandet av projektet fattas senare. Det egentliga beslutet om byggandet av idrottshallarna behandlas i sinom tid av stadsstyrelsen i Kervo och kommunstyrelsen i Sibbo.

Länkar:

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande: 32 miljoner euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar

 

Senast uppdaterad 03.04.2023