En förstudie för en gång- och cykelled utarbetas för Rajakulmavägen (Lv 146) i Sibbo

NTM-centralen i Nyland har tillsammans med Sibbo kommun inlett utarbetandet av en förstudie för en gång- och cykelled på landsväg 146. Planeringsområdet täcker Rajakulmavägen (Lv 146) från Kaskelavägen till Paipisvägen och därtill avsnittet på Paipisvägen (Lv 11701) från Rajakulmavägen till Norra Paipis skola.  

Arbetet syftar till att hitta lämpliga principlösningar för den fortsatta planeringen av en gång- och cykelled. Förstudien utarbetas på ett sådant sätt att det utifrån den är möjligt att bedöma konsekvenserna (för trafiken, miljön och markanvändningen), byggbarheten samt beräkna en preliminär kostnadskalkyl. Syftet med planen är att förbättra trafiksäkerheten och förutsättningarna för hållbara färdsätt. 

Utöver principlösningar för en gång- och cykelled undersöker förstudien möjligheterna till en gångtunnel och alternativt en skyddsväg över landsväg 146 i korsningen till Paipisvägen. Arbetet undersöker också möjligheterna att förena och förbättra hållplatserna för kollektivtrafik i planeringsområdet.  

Allteftersom arbetet fortskrider har invånarna i området och andra intressenter möjlighet att delta i planeringen. En enkät kommer att genomföras för detta ändamål under hösten 2024. Mer information om enkäten och dess exakta tidpunkt meddelas senare.  

Senast uppdaterad 04.06.2024