Sipoon Rajakulmantielle (Mt 146) laaditaan jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelmaa 

Uudenmaan ELY-keskus on yhdessä Sipoon kunnan kanssa käynnistänyt esisuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylälle maantielle 146. Suunnittelualue kattaa Rajakulmantien (Mt 146) Kaskelantieltä Paippistentielle ja lisäksi Paippistentien (Mt 11701) osuuden Rajakulmantieltä Norra Paipis skolalle.  

Työn tavoitteena on löytää soveltuvat periaateratkaisut jalankulku- ja pyöräilyväylän jatkosuunnittelua varten. Esisuunnitelma laaditaan siten, että sen perusteella voidaan arvioida vaikutukset (liikenteeseen, ympäristöön ja maankäyttöön), rakennettavuus sekä laskea alustava kustannusarvio. Suunnitelmalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta ja kestävän liikkumisen edellytyksiä. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylän periaateratkaisujen lisäksi esisuunnitelmassa tarkastellaan mahdollisuuksia alikululle ja vaihtoehtoisesti suojatieratkaisua maantien 146 ylitykseen Paippistentien risteyksessä. Työssä tarkastellaan myös suunnittelualueen joukkoliikennepysäkkien yhdistämisen ja parantamisen mahdollisuuksia.  

Työn edetessä alueen asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Tätä varten järjestetään syksyllä 2024 kysely. Kyselystä ja sen tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan lisää myöhemmin.  

Viimeksi muokattu 04.06.2024