En elev i Söderkulla skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 5–6 i karantän

En elev i Söderkulla skola i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven har vistats i skolan under smittsamhetstiden men var då symptomfri. Eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 5–6 har exponerats för smittan och de sätts i karantän fram till 7.11.

Närundervisningen för årskurserna 5–6 i skolan avbröts i morse när man fick kännedom om den eventuella exponeringen. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar ringer i dag alla personer som ska sättas i karantän. Den insjuknade eleven har isolerats. Undervisningsgrupperna som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden.

Söderkulla skola är belägen i södra Sibbo. Skolan har sammanlagt cirka 150 elever. Söderkulla skola är verksam i samma fastighet som Sipoonlahden koulu, men skolorna har olika lärbyar. De övriga årsklasserna i Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu samt förskoleeleverna har inte exponerats för viruset och de fortsätter i närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Alla skolor i Sibbo har utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta samt hur man förbereder övergången till distansundervisning. I Söderkulla skolas plan har man beaktat skolans verksamhet i lärbyarna och de omformbara lärmiljöerna även under coronavirussituationen.

I Sibbo har det under den här veckan konstaterats smittfall och exponeringar även i Sibbo gymnasium och i Boxby skola. I Boxby skola är eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 0–4 i karantän. I Sibbo gymnasium har cirka tio studerande försätts i karantän. Gymnasiet har övergått helt och hållet till distansundervisning fram till slutet av nästa vecka.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Tidigare pressmeddelande 29.10.2020: En anställd i Boxby skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 0–4 i karantän

Tidigare pressmeddelande 28.10.2020: Två studerande i Sibbo gymnasium smittade av coronaviruset – gymnasiet övergår till distansundervisning

Senast uppdaterad 05.11.2021