En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – tre undervisningsgrupper i årskurs 9 i karantän

Vårdnadshavarna till eventuellt exponerade elever har meddelats idag (1.11.2020) via Wilma och eleverna har blivit ombedda att stanna hemma imorgon. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar ringer också alla personer som ska sättas i karantän. Den insjuknade eleven har isolerats. Undervisningsgrupperna som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har också förskoleundervisning. Smittofallet i Sipoonlahden koulu har inget samband med exponeringen i Söderkulla skola som konstaterades tidigare under den här veckan. Sipoonlahden koulu är verksam i samma fastighet som Söderkulla skola, men skolorna har olika lärbyar. De övriga årskurserna i Sipoonlahden koulu samt förskoleeleverna har inte exponerats för viruset och de fortsätter i närundervisning med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna. Söderkulla skolas elever har inte heller exponerats för viruset i samband med smittofallet i Sipoonlahden koulu.

Alla skolor i Sibbo har utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta samt hur man förbereder övergången till distansundervisning. I Sipoonlahden koulus plan har man beaktat skolans verksamhet i lärbyarna och de omformbara lärmiljöerna även under coronavirussituationen.

I Sibbo har det under den här veckan konstaterats smittfall och exponeringar även i Söderkulla skola, Sibbo gymnasium och i Boxby skola. I Boxby skola är eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 0–4 i karantän. I Sibbo gymnasium har cirka tio studerande försätts i karantän. Gymnasiet har övergått helt och hållet till distansundervisning fram till slutet av nästa vecka.  I Söderkulla skola är eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 5-6 i karantän.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Tidigare pressmeddelande 30.10.2020: En elev i Söderkulla skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 5–6 i karantän
Tidigare pressmeddelande 29.10.2020: En anställd i Boxby skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 0–4 i karantän
Tidigare pressmeddelande 28.10.2020: Två studerande i Sibbo gymnasium smittade av coronaviruset – gymnasiet övergår till distansundervisning

Senast uppdaterad 05.11.2021