En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – en ytterligare undervisningsgrupp i karantän

Vårdnadshavarna till eventuellt exponerade elever har meddelats igår kväll (4.11.2020) via Wilma och eleverna har blivit ombedda att stanna hemma. Den insjuknade eleven har isolerats. Undervisningsgruppen som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden.

Eleven som nu konstaterats har blivit smittad har inte via skolan haft kontakt med den andra eleven som förra veckan konstaterades ha blivit smittad. Tre undervisningsgrupper i årskurs 9 är i karantän på grund av den coronasmitta som konstaterades förra veckan.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har också förskoleundervisning. Sipoonlahden koulu är verksam i samma fastighet som Söderkulla skola, men skolorna har olika lärbyar. De övriga årskurserna och de övriga undervisningsgrupperna i Sipoonlahden koulu samt förskoleeleverna har inte exponerats för viruset i samband med det här smittfallet. Söderkulla skolas elever har inte heller exponerats för viruset i samband med smittfallet i Sipoonlahden koulu.

Alla skolor i Sibbo har utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta samt hur man förbereder övergången till distansundervisning. I Sipoonlahden koulus plan har man beaktat skolans verksamhet i lärbyarna och de omformbara lärmiljöerna även under coronavirussituationen.

I Sibbo har det under förra veckan konstaterats smittfall och exponeringar även i Söderkulla skola, Sibbo gymnasium och Boxby skola. I Boxby skola är eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 0–4 i karantän. I Sibbo gymnasium har cirka tio studerande försatts i karantän, och gymnasiet har övergått helt och hållet till distansundervisning fram till slutet av denna vecka. I Söderkulla skola är eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 5–6 i karantän.

Följ med Wilma-meddelanden

Vi ber alla vårdnadshavare att noggrant följa med meddelanden som skickas via Wilma. Vårdnadshavarna informeras oftast först om elevens eventuella exponering via Wilma.

Bildningsväsendets förvaltning använder alltid allmänna Wilma-meddelanden för att skicka information. Undantag utgör ärenden som rör endast en elev. Då skickas privata meddelanden. Speciellt nu under coronapandemin är det viktigt att vårdnadshavarna följer med Wilma-meddelandena varje dag.

Sök dig till test även om dina symtom är bara lindriga

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Tidigare meddelande 1.11.2020: En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – tre undervisningsgrupper i årskurs 9 i karantän
Tidigare pressmeddelande 30.10.2020: En elev i Söderkulla skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 5–6 i karantän
Tidigare pressmeddelande 29.10.2020: En anställd i Boxby skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 0–4 i karantän
Tidigare pressmeddelande 28.10.2020: Två studerande i Sibbo gymnasium smittade av coronaviruset – gymnasiet övergår till distansundervisning

Senast uppdaterad 05.07.2022