En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – cirka 100 elever i karantän

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar i dag per telefon alla familjerna till de exponerade eleverna. Informationen om exponeringen går ut i detta skede eftersom vi först nu har fått kännedom om att en eventuell exponering skett i lärbyn.

Eleverna i de andra lärbyarna i Sipoonlahden koulu har inte exponerats för coronaviruset. Där fortsätter närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har också förskoleundervisning. I början av höstterminen 2020 utarbetades en plan för undervisningsarrangemangen och en beredskapsplan i Sipoonlahden koulu. I planerna beaktas verksamheten i skolans lärbyar och i de förvandlingsbara lärmiljöerna under coronavirusepidemin.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Senast uppdaterad 05.11.2021