En del av femåringarna på daghemmen deltar i en uppföljningsundersökning som gäller försöket med den tvååriga förskoleundervisningen

Uppföljningsundersökningen genomförs på daghemmet, och barnet gör olika uppgifter som hör till undersökningen tillsammans med en för barnet bekant vuxen. Alla vårdnadshavare till de barn som hör till undersökningen i Sibbo får information om undersökningen via daghemmet. De barn ur kontrollgruppen som deltar i undersökningen är utvalda av en forskningsgrupp som tillsatts av ministeriet.

I uppföljningsundersökningen utvärderas bland annat barnens språkliga och matematiska färdigheter, sociala färdigheter, självkännedom och välbefinnande under tre på varandra följande höstar: 2021, 2022 och 2023. Den första utvärderingen genomförs 4–15.10.2021. För att kunna utvärdera effekterna av den tvååriga förskoleundervisningen jämför man i uppföljningsundersökningen resultaten för de barn som deltar i själva försöket med resultaten för kontrollgruppen.

Försöket med den tvååriga förskoleundervisningen inleddes I Finland i augusti 2021. I försöket deltar barnen i tvåårig förskoleundervisning i stället för vanlig ettårig förskoleundervisning. Genom uppföljningsundersökningen utreds hur en längre förskoleundervisning påverkar utvecklingen av barnens inlärningsfärdigheter.

Mera information om försöket får du på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

 

Senast uppdaterad 30.09.2021