Osa viisivuotiaista osallistuu päiväkodeissa kaksivuotisen esiopetuksen seurantatutkimukseen

Seurantatutkimus tehdään päiväkodissa ja lapsi tekee siihen kuuluvat tehtävät hänelle tutun päiväkodin työntekijän kanssa kaksistaan. Kaikille tutkimukseen Sipoossa osallistuvien lasten huoltajille tulee tieto tutkimuksesta ilmoituksella päiväkodista. Verrokkina tutkimukseen osallistuvat lapset on arponut kokeilusta vastaavan opetusministeriön tutkimusryhmä.

Tutkimuksessa arvioidaan lasten kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia, sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja hyvinvointia kolmena peräkkäisenä syksynä: 2021, 2022 ja 2023. Ensimmäinen arviointi toteutetaan 4.-15.10.2021. Seurantatutkimuksessa verrataan kokeiluun osallistuvien lasten arviointeja ja verrokkiryhmään arvottujen lasten arviointeja toisiinsa, jotta voidaan selvittää, mitä vaikutuksia kaksivuotisella esiopetuksella on.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu aloitettiin Suomessa elokuussa 2021. Siinä osa lapsista osallistuu kaksivuotiseen esiopetukseen tavallisen yksivuotisen esiopetuksen sijasta. Kokeilun seurantatutkimuksessa selvitetään pidemmän esiopetuksen vaikutuksia lasten oppimisvalmiuksien kehittymiseen.

Lisätietoa kokeilusta saat opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Viimeksi muokattu 30.09.2021