En applikation för det nya servicesystemet för skolskjutsar har nu publicerats

Ladda ned applikationen eller använd den via en webbläsare

Applikationen heter MunApp och du kan ladda den ned avgiftsfritt från applikationsbutiken. Applikationen kan laddas ned via App Store (Apple) och Google Play (Android). Du kan även använda applikationen via en webbläsare, om du inte vill ladda den ned på din mobila enhet.

Med hjälp av det nya servicesystemet och applikationen har vårdnadshavarna möjligheten att följa upp sina barns skolskjutsar noggrannare än förr. Som vårdnadshavare kan du till exempel kolla när eleven har stigit på skolskjutsen och var och när eleven har stigit av. Applikationen visar också om skjutsen försenas av någon anledning och larmar om ditt barn inte stiger på skjutsen som planerat.

Nu finns skjutstidtabellerna och ändringarna i applikationen

Applikationen visar en skjutstidtabell, alltså när eleven skjutsas till och från hemmet. Vänligen observera att skolskjutsoperatören inte längre meddelar tidtabeller för skolskjutsar separat till vårdnadshavarna utan de syns nu i applikationen. Med hjälp av applikationen kan du som vårdnadshavare kan också göra ändringar och undantag i elevens skjutsar, till exempel på grund av insjuknande eller en utlandsresa.

Registrera med ditt telefonnummer

När du använder applikationen för första gången kan du registrera med ditt telefonnummer. För att registrera dig behöver du endast ett telefonnummer som kan ta emot textmeddelanden. I systemet syns de barn som har beviljats taxiskjuts är kopplade till vårdnadshavarens telefonnummer. Efter att du har registrerat i systemet kan du logga in i applikationen med ditt telefonnummer.

Om det uppstår problem, kan du ringa skolskjutsarnas servicenummer 09 2353 6018 under telefontiden vardagar kl. 12–13 eller lämna ett meddelande via vår webbtjänst Mina tjänster.

Länkar:

Ladda ned applikationen på din Apple-enhet via App Store

Ladda ned applikationen på din Android-enhet via Google Play

Använd applikationen via en webbläsare: https://munapp.kuntalogistiikka.fi/

Läs mer om applikationen i anvisningar för vårdnadshavare (pdf)

Bekanta dig med bruksanvisningar på applikationens webbplats (på finska)

Mer information om skolskjutsar och kontaktuppgifter på sibbo.fi

 

 

Senast uppdaterad 04.08.2023